Moderne byggfornyelse byggeplass

Byggeplass med anleggsarbeidere oppstilt foran varebil og brakker