miljoledelsekonferansen logo


26. mars
, Oslo Kongressenter

dager
:
timer
:
min
:
sek


Arrangeres av:


Den grønne ledertrøya – og den grønne lagånden

Norge må gjennom en omstilling som mangler sidestykke. Norske virksomheter står foran enorme krav til endringer både i drift og i nyskapning for å lykkes i fremtiden. Miljøledelse er endringsledelse. Vi vet at for å lykkes med reelle og lønnsomme endringer må hele virksomheten jobbe mot samme mål. Men hvordan skal bærekraften forankres fra øverste ledelse til alle ansatte?

Vi inviterer til årets faglige møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraft og grønn vekst. På Miljøledelse 2019 får du både faglige påfyll og muligheten til å lære av de beste!


Miljøledelseseskonferansen 2019 er samarbeidspartner av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Dette arrangementet er i regi av Miljøfyrtårn, Standard Norge, Virke, Oslo kommune, LO og Simpli, men er også en del av miljøhovedstadsårets offisielle program. På miljohovedstaden.no kan du lese mer om andre arrangementer i miljøhovedstadsåret. 

Arrangementet er også sertifisert som en grønn konferanse. Vi oppfordrer derfor alle besøkende til å benytte miljøvennlige transportløsninger til/fra konferansen. 

Foredragsholdere

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister
Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

Steinar Hoen

Stevneleder Bislett Games

Maja Lunde

Forfatter av Blå og Bienes historie - og klimaforkjemper

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Forskere og «bærekraftseventyrere»

Bård Vegard Solhjell

Daglig leder i WWF Norge

Ivar Kristensen

Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke

Raymond Johansen

Byrådsleder i Oslo
Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven

Grethe Bergly

Konsernsjef i Multiconsult

Olav Line

Administrerende direktør, Mustad Eiendom

Are Tomasgard

LO-sekretær
Foto: Trond Isaksen

Ann-Kristin Ytreberg

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn

Jacob Mehus

Administrerende direktør i Standard Norge

Cathrine Dehli

Partner/seniorrådgiver i Footstep

Program

H.K.H Kronprins Haakon vil være tilstede under konferansen. Alle deltakere må derfor være på plass inne i lokalet senest kl. 08.20. 

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 
 • 08:30-08:45

  Høytlesning og appell

  Maja Lunde
 • 08:45-08:50

  Velkommen

 • 08:50-09:00

  Viktigheten av miljøledelse for å lykkes med omstilling

  Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen
 • 09:00-09:20

  Om å skape kultur for bærekraftig omstilling

  Cathrine Dehli, Footstep
 • 09:20-09:50

  Fordi kunnskap er viktig: Hvordan få til bærekraftig innovasjon i praksis

  Sveinung Jørgensen – førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet, Lars Jacob Tynes Pedersen – førsteamanuensis v/ Norges Handelshøyskole
 • 09:50-10:05

  Om endringskraften som oppstår når partene samarbeider

  Are Tomasgard (LO-sekretær) og Ivar Kristensen (Adm.dir. i Virke)
 • 10:05-10.10

  Fellestiltak – Hva er det?

  Anja K. Gabrielsen (sekretariatsleder Hovedorganisasjonenes Fellestiltak)
 • 10:10-10:25

  Pause

 • 10:25-10:35

  Sammen er vi miljøhovedstaden

  Raymond Johansen (Byrådsleder i Oslo)
 • 10:35-10:50

  Case 1: Slik har vi lykkes med bred forankring av bærekraft

  Grethe Bergly (konsernsjef i Multiconsult) og Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn)
 • 10:50-11:05

  Case 2: Slik har vi lykkes med bred forankring av bærekraft

  Adm. dir. Olav Line, Mustad Eiendom (ISO-14001-sertifisert) og adm. dir. Jacob Mehus, Standard Norge
 • 11:05-11:20

  Case 3: Når bærekrafts-lista legges høyt …

  Bislett Games v/Steinar Hoen (ISO- og Miljøfyrtårn-sertifisert)
 • 11:20-11:40

  De store utfordringene og de viktige stegene mot løsningen

  Bård Vegard Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond
 • 11:40-12:30

  Lunsj


PARALLELLSESJON 1 V/ MILJØFYRTÅRN:
Miljøledelse 2.0 – hvordan gjøre det både konkret og lønnsomt å jobbe med bærekraft?

 • 12:30-12:35

  Velkommen

 • 12:35-12:55

  Ta stegene oppover den grønne trappa mot grønn vekst

  Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg
 • 12:55-13:15

  Virksomhetens grønne pulsklokke: 5 tips til en bedre utnyttelse av ditt klima- og miljøregnskap og sniktitt på Norges nye idébank for grønne tiltak.

  Miljøfyrtårn, ved Linn Grøtberg og Maarten Lohne van der Eynden
 • 13:15-14:00

  Case-presentasjoner fra virksomheter som har lykkes med bærekraftig omstilling – hvordan klarte de det?

  Berg-Hansen (v/Anette Maltun Koefoed), Transport-formidlingen SA (v/Per Jørgen Melnes), Haugjordet ungdomsskole (v/Eva Parelius), TBA
 • 14:00-14:15

  Pause og konkurranse

 • 14:15-15:00

  RESTART: Slik lykkes du med bærekraftig og lønnsom omstilling.
  Jørgensen og Pedersen er forskere og «bærekraftseventyrere» som arbeider nært med selskaper i inn- og utland for å gi forskningsbaserte svar på hvordan man kan designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller.

  Sveinung Jørgensen – førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet, Lars Jacob Tynes Pedersen – førsteamanuensis v/ Norges Handelshøyskole
 • 15:00

  Avrunding


PARALLELLSESJON 2 V/ STANDARD NORGE
Miljøledelse stein på stein – ISO viser vei

Møteleder: Anne-Beth Skrede, LO.

ISO utgir internasjonalt anerkjente metoder for systematisk miljøarbeid som kan innpasses i et helhetlig ledelsessystem. Miljøledelse kan bygges stein på stein.

Vi viser hvordan virksomheter av alle størrelser kan lykkes med å redusere miljøpåvirkninger og øke lønnsomheten.

 • 12:30-12:35

  Velkommen

  Jacob Mehus, administrerende direktør Standard Norge
 • 12:35-12:45

  Introduksjon

  Anne-Beth Skrede, LO
 • 12:50-13:05

  ISO og miljøledelse

  Knut Jonassen, Standard Norge   
 • 13:10-13:30

  Praktisk bruk av miljøledelsessystem

  Havnedirektør Ingvar Mathisen og miljøsjef Heidi Neilson, Oslo Havn
 • 13:30-13:45

  Hvordan få til bærekraftige innkjøp? 

  Kjersti Larsen, Framtiden i våre hender
 • 13:45-14:00

  Pause og prat

 • 14:00-14:15

  Sirkulær økonomi – kan det standardiseres? 

  Knut Jonassen, Standard Norge
 • 14:15-14:30

  Elektroniske verktøy for implementering av miljøledelse

  Eric Must Wessel og Andre Bautz, Simpli
 • 14:30-14:40

  Trinnvis innføring av miljøledelse

  Anne-Beth Skrede, LO, og Knut Jonassen, Standard Norge
 • 14:40-14:50

  Oppsummering og ettersnakk

På slutten av hvert innlegg blir det plass til spørsmål og refleksjoner.

Følgende standarder vil bli omtalt: ISO 14001 for miljøledelse, ISO 14005 for trinnvis innføring av miljøledelse og ISO 20400 for bærekraftige innkjøp

Til sammen er dette verktøy som hjelper den enkelte virksomhet i å lykkes med reelle og lønnsomme endringer.

 

Sjekk også vårt Facebook-event for nyheter og oppdateringer.

Privacy Preference Center