Målgruppe: Miljøfyrtårnansvarlig

Ny miljøfyrtårnansvarlig og resertifisering

Er du ny i rollen som miljøfyrtårnansvarlig, eller skal virksomheten din resertifiseres?
Da er dette webinaret for deg!

Det å være miljøfyrtårnansvarlig er både lærerikt, spennende og meningsfylt! I denne rollen har du en unik mulighet til å drive frem miljøarbeidet og øke omstillingstakten i din virksomhet. En aktiv og systematisk innsats fra deg og dine kollegaer, vil bidra til at virksomheten blir mer bærekraftig og godt rustet for den grønne fremtiden.

I dette webinaret hjelper vi deg gjennom de viktigste punktene som skal til for å lykkes i rollen som miljøfyrtårnansvarlig, og guider deg i Miljøfyrtårnportalen slik at du kan forberede din virksomhet til resertifisering.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Hva er Miljøfyrtårn, og hva innebærer det å være sertifisert?
 • Miljøfyrtårnansvarlig
 • Miljøfyrtårnportalen og resertifisering
  • Miljøkartlegging
  • Årlig innrapportering og styringsverktøy
 • Tips og råd

Vi har dessverre ikke mulighet til å gå gjennom innholdet i kriteriene.
Har du spørsmål om portalen, resertifisering eller rollen som miljøfyrtårnansvarlig, har du mulighet til å sende inn spørsmål i forkant i påmeldingskjemaet.

Tidspunkt: Tirsdag 20. august klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Målgruppe: Alle virksomheter

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams

Kurs – internrådgivere – Fase 1

Internrådgiverkurs Fase 1: Innføring i Miljøfyrtårn, organisering, forankring (30. august, kl. 08:30 – 13:30)

Kurset er for deg som ønsker å bli godkjent internrådgiver og lede en intern miljøfyrtårnprosess. Fase 1 dekker grunnleggende konsepter og organisering av miljøfyrtårnarbeidet. Dette inkluderer:

 • Introduksjon til Miljøfyrtårn, sertifiseringsmodeller og miljøledelse
 • Organisering og forankring av Miljøfyrtårnarbeidet
 • Avklaring av kriteriesett og innføring i hovedkontormodellen
 • Roller i sertifiseringsprosessen

Kurset er interaktivt, og det forventes at du setter av tid til både oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med Teams, hvor kurset vil foregå.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurset og rollen som internrådgiver krever også generelle ferdigheter ved håndtering av dataverktøy som Miljøfyrtårnportalen, Microsoft Excel og Teams. Som deltaker på kurset vil man også måtte håndtere å jobbe i flere faner samtidig.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: fredag 30. august 2024, kl. 08:30 – 13:30

Påmeldingsfrist: fredag 23. august 2024

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et eller flere av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

PS! Du kan sjekke av for å melde deg på alle kursene i kursløpet via påmeldingsskjemaet.

Kurs – internrådgivere – Fase 2

Internrådgiverkurs Fase 2: Sertifisering av HK (25. september, kl. 08:30 – 15:30)

Fase 2-kurset tar for seg prosessen med sertifisering av hovedkontorer. Du vil lære mer om:

 • Forståelse av hovedkontormodellen og dens funksjoner/verktøy
 • Håndtering og organisering av sertifiseringsprosessen
 • Bruk av Miljøfyrtårnportalen, arbeid med miljøkartleggingen, styringsverktøy og utfylling innrapporteringsskjema for klima- og miljø.

Kurset er interaktivt, og det forventes at du setter av tid til både oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med Teams, hvor kurset vil foregå.

Forkunnskap:

Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurset og rollen som internrådgiver krever også generelle ferdigheter ved håndtering av dataverktøy som Miljøfyrtårnportalen, Microsoft Excel og Teams. Som deltaker på kurset vil man også måtte håndtere å jobbe i flere faner samtidig.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: onsdag 25. september 2024, kl. 08:30 – 15:30

Påmeldingsfrist: onsdag 18.september 2024

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Kurs – Internrådgivere – Fase 3

Internrådgiverkurs Fase 3: Sertifisering av UE (06. november, kl. 08:30 – 11:30)

I Fase 3 fokuserer vi på sertifisering av underenheter. Du vil tilegne deg kunnskap om:

 • Forståelse av hovedkontormodellen for underenheter
 • Gjennomgang av sertifiseringsprosessen for underenheter
 • Nødvendig forberedelse for sertifiseringsmøtet

Kurset er interaktivt, og det forventes at du setter av tid til både oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med Teams, hvor kurset vil foregå.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurset og rollen som internrådgiver krever også generelle ferdigheter ved håndtering av dataverktøy som Miljøfyrtårnportalen, Microsoft Excel og Teams. Som deltaker på kurset vil man også måtte håndtere å jobbe i flere faner samtidig.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: onsdag 06. november 2024, kl. 08:30 – 11:30

Påmeldingsfrist: Onsdag 30. oktober 2024

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Kurs – Internrådgivere – Fase 4/5

Internrådgiverkurs Fase 4/5: Kontinuerlig forbedring og resertifisering (04. desember, kl. 08:30 – 11:30)

Fase 4/5-kurset er dedikert til kontinuerlig forbedring og resertifisering. Du vil lære mer om:

 • Hvordan å opprettholde og forbedre miljøprestasjonene (Kontinuerlig forbedring)
 • Forberedelser til resertifiseringsprosessen
 • Forståelse av hovedkontormodellen i resertifiseringsprosessen

Kurset er interaktivt, og det forventes at du setter av tid til både oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med Teams, hvor kurset vil foregå.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurset og rollen som internrådgiver krever også generelle ferdigheter ved håndtering av dataverktøy som Miljøfyrtårnportalen, Microsoft Excel og Teams. Som deltaker på kurset vil man også måtte håndtere å jobbe i flere faner samtidig.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: onsdag 04. desember 2024, kl. 08:30 – 11:30

Påmeldingsfrist: onsdag 27. november 2023

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.