Målgruppe: Miljøfyrtårnansvarlig

Klimaregnskap og resultater fra årets innrapportering

Måling av miljødata er helt avgjørende for å kunne skape positive endringer. Uten å måle hvor du er og hva som har skjedd med egne prestasjoner over tid, er det vanskelige å vurdere om virksomheten er på rett vei mot sine mål, og til å bestemme gode og virksomme tiltak.

Hvordan er utviklingen i din virksomhet?

Vi inviterer til webinar der vi går gjennom hvordan dere kan hente ut og bruke innrapporten for å se utvikling og statistikk på deres klima- og miljødata.

Webinaret er tredelt, hvor del en tar for seg resultater/statistikk fra selve innrapporteringen, og del to går mer i dybden på klimaregnskap. Klimaregnskap er et nyttig verktøy for å identifisere hvilke aktiviteter hos virksomheten som medfører størst utslipp av klimagasser, og til å vurdere tiltak for å redusere klimagassutslippene.
Del tre er litt kortere, men her får dere gode tips til hvordan dere kan kommunisere deres prestasjoner utad, og vise hva dere har oppnådd.

Det er mulig å delta på hele webinaret, eller bare noen av delene, alt etter hva som passer dere.

Kl. 10.00 Del 1: Resultater og statistikk fra innrapporteringen
Kl. 10.30 Del 2: Klimaregnskap (fra Miljøfyrtårns styringsverktøy)
Kl. 11.00 Del 3: Tips og råd til hvordan kommunisere resultatene

Tidspunkt: Tirsdag 23. april 2024, kl. 10.00-11.15 (nettdeltakelse)

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams. Lenke sendes ut på egen e-post.

Kommunetirsdag

Velkommen til Kommunetirsdag! 

Tid: Tirsdag 23. april, kl. 09.00–10.00
For hvem: Overordnet miljøfyrtårnansvarlig og/eller internrådgiver i kommunene 

PS: Videresend gjerne invitasjonen til deres IT-avdeling eller de i kommunen som dette kan være aktuelt for.
Tema: Digitaliseringens påvirkning på klima og miljø 

Hvor: Digitalt/nettmøte (kostnadsfritt) 

Teknologisk innovasjon og digitalisering av virksomheter er viktig for bærekraftig samfunnsutvikling. Samtidig har dette en negativ påvirkning på klima og miljø, spesielt i form av energiforbruk. Miljøfyrtårn ønsker å øke bevisstheten rundt denne tematikken for virksomhetene som spiller sentrale roller i digitaliseringsprosessen; fra design til koding, programmering, drift og bruk. 

På denne kommunetirsdagen kan du lære mer om hvordan digitale tjenester påvirker bærekraftig samfunnsutvikling – samt bli kjent med de nye kriteriene! 

Agenda: 

 • Digitaliseringens klima- og miljøpåvirkning. 
  Ved Teknologirådet, Tonje Nerby, leder for prosjekter innen grønn omstilling. 
 • Nye kriterier for IT og kommunikasjonsbransjen og nye kriterier om IT-utstyr for kriteriesett Grunnskole/SFO og Videregående skole/Folkehøgskole.
  Ved Miljøfyrtårn, Stine Vintervoll, rådgiver for miljøfaglig utvikling 

 Videresend gjerne invitasjonen til deres IT-avdeling eller de i kommunen som dette kan være aktuelt for.

Kurs – Internrådgivere – Fase 4/5

Internrådgiverkurs Fase 4/5: Kontinuerlig forbedring og resertifisering (24. april, kl. 08:30 – 11:30)

Fase 4/5-kurset er dedikert til kontinuerlig forbedring og resertifisering. Du vil lære mer om:

 • Hvordan å opprettholde og forbedre miljøprestasjonene (Kontinuerlig forbedring)
 • Forberedelser til resertifiseringsprosessen
 • Forståelse av hovedkontormodellen i resertifiseringsprosessen

Kurset inneholder også interaktive elementer, med tid for oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med verktøyet Microsoft Teams.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: 24. april 2024, kl. 08:30 – 11:30

Påmeldingsfrist: Onsdag 17. april 2023

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.