Målgruppe: Miljøfyrtårnansvarlig

Kurs – Internrådgivere – Fase 3

Internrådgiverkurs Fase 3: Sertifisering av UE (25. Oktober, kl. 08:30 – 11:30)

I Fase 3 fokuserer vi på sertifisering av underenheter. Du vil tilegne deg kunnskap om:

 • Forståelse av hovedkontormodellen for underenheter
 • Gjennomgang av sertifiseringsprosessen for underenheter
 • Nødvendig forberedelse for sertifiseringsmøtet

Interaktiv læring er en viktig del av kurset, og tid vil bli satt av til oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med verktøyet Zoom.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurssted: Zoom

Tidspunkt: 25. Oktober 2023, kl. 08:30 – 11:30

Påmeldingsfrist: Onsdag 18. oktober 2023

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Webinar om vesentlig.no og styringsverktøy

Velkommen til webinar om vesentlig.no og styringsverktøy!

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og deretter utlede relevante mål. Miljøfyrtårn har derfor utviklet et verktøy som forenkler denne prosessen.  Dette verktøyet er designet for å hjelpe virksomheter med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse, som gir innsikt i hvilke aktiviteter som har størst innvirkning på klima og miljø. Disse resultatene vil være svært nyttige når din virksomhet utformer målsetninger og implementerer tiltak for å oppnå dem. Vi oppfordrer deltakerne til å engasjere seg i arbeidet med mål og tiltak allerede i høst for å bedre forberede seg til innrapporteringen i april.

Webinaret består av to deler, og det er mulig å velge å delta kun i den første eller den andre delen av webinaret, avhengig av deres spesifikke interesser og behov.

Del 1:
I den første delen vil vi utforske vesentlig.no og demonstrere hvordan virksomheter kan benytte en vesentlighetsanalyse i sin drift. Vesentlig.no er et kostnadsfritt, brukervennlig digitalt verktøy.

Del 2:
I den andre delen vil vi fokusere på Miljøfyrtårns styringsverktøy, med fokus på mål og tiltak.

Webinaret starter med del 1 klokken 10.00, og del 2 klokken 10.30. Hvis du ønsker å være med på kun del 2, logger du deg på klokken 10.30.

Agenda:

 • Vesentlig.no: hva er en vesentlighetsanalyse og hvordan brukers den?
 • Mål og tiltak i portalen: hvordan utarbeide mål og tiltak, og registrere disse i styringsverktøyet
 • Spørsmål og svar

Tidspunkt: Onsdag 1. november klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams. Lenke sendes ut på egen e-post.

Innføring i Miljøfyrtårn for kommunale virksomheter

Målgruppe  

Dette kurset er for interne ressurser hos kommunale virksomheter som ønsker en enkel innføring i hva Miljøfyrtårn er og hvordan det anbefales å arbeide med miljøledelse i en kommune/fylkeskommune.

Læringsmål  

Etter kurset vil du ha mer kompetanse i hvordan Miljøfyrtårn anbefaler å jobbe med Miljøfyrtårn i kommuner og fylkeskommuner. Denne opplæringsøkten er for deg som har behov for en grunnleggende innføring.

Dato: Tirsdag 7.11.2023, kl. 09.00–11.30

Agenda:

 • Velkommen
 • Hva er Miljøfyrtårn og miljøledelse?
 • Miljøfyrtårn i kommune-Norge
 • Rollen som miljøfyrtårnansvarlig
 • Om prosessen for sertifisering av en kommune/fylkeskommune
  • Fase 1 – Oppstart, forankring og organisering
  • Fase 2 – Sertifisering av hovedkontoret
  • Fase 3 – Sertifisering av underliggende enheter
  • Fase 4 – Kontinuerlig forbedring
  • Fase 5 – Resertifisering
 • Spørsmål og avslutning

I tillegg til denne opplæringsøkten, anbefaler vi at de som skal være tettest på prosessen å ta “Internrådgiverkurs”.

Pris: Gratis opplæring.

Kurset gjennomføres digitalt, ved bruk av Teams.Teams: Lenke er her: Klikk her for å bli med i møtet

Ønsker du mer informasjon om opplæringen? Kontakt Marte Olaussen Nilsen, rådgiver for kommuner og fylkeskommuner. marte@miljofyrtarn.no eller tlf. 932 41 147.

Kurs – Internrådgivere – Fase 4/5

Internrådgiverkurs Fase 4/5: Kontinuerlig forbedring og resertifisering (06. Desember, kl. 08:30 – 11:30)

Fase 4/5-kurset er dedikert til kontinuerlig forbedring og resertifisering. Du vil lære mer om:

 • Hvordan å opprettholde og forbedre miljøprestasjonene (Kontinuerlig forbedring)
 • Forberedelser til resertifiseringsprosessen
 • Forståelse av hovedkontormodellen i resertifiseringsprosessen

Kurset inneholder også interaktive elementer, med tid for oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med verktøyet Zoom.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurssted: Zoom

Tidspunkt: 06. Desember 2023, kl. 08:30 – 11:30

Påmeldingsfrist: Onsdag 29. november 2023

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.