Målgruppe: Konsulenter

Kurs i hovedkontormodellen

Konsulent for konsern er miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovedkontormodellen i større konsern og kommuner.

Forkunnskap:

 • Godkjent lisens som miljøfyrtårnkonsulent, samt dokumentert 2 års erfaring fra gjennomførte sertifiseringsprosesser.

Kurset omfatter:

 • innføring i hovedkontormodellen, prinsipper og prosess
 • opplæring i bruk av digitale verktøy for hovedkontormodellen
 • prosessledelse og forankring i virksomheten
 • beste praksis – erfaringer og suksessfaktorer

Hva får du etter kurset?

 • Rollen som konsulent for konsern
 • Kursbevis på gjennomført kurs i hovedkontormodellen

Tentativt program:

Forberedende oppgaver.

Kursprogram dag (07. mai 2024)
• Velkommen til kurs og generell informasjon
• Fase 1 (Avtale med Miljøfyrtårn, rigging i portalen, oppstartsliste med mer).
• Fase 2 (Forankring, organisering og sertifisering av hovedkontoret).
• Fase 3 (Implementering av miljøledelse hos underliggende enheter/gruppesertifisering).
• Fase 4 (Oppfølging miljøledelse, kontinuerlig forbedring og konsernstatestikk) og Fase 5 (Resertifisering).
• Avslutning

Kursprogram dag (08. mai 2024)
• Spørsmål
• Utdeling av obligatorisk hjemmeoppgave og en innføring i det portaltekniske knyttet til HK modellen.
• Sertifisør for konsern
• Beste praksis ved hovedkontormodellen
• Avslutning, spørsmål og utdeling av obligatorisk hjemmeoppgave

Obligatorisk hjemmeoppgave.

PS! Endringer kan forekomme

Kurssted:

Teams-nettbasert + nettbaserte læringsmoduler

Tidspunkt:

07. og 08. mai.2024, kl 08:30 -13:30

Pris:
Kr 5 500.- (deltakelse via nett)

Kursholdere:

Ketil Fløgstad, Konsulent for konsern og kommune, Totalmiljø AS.

Bjørn Henrik Brandtenborg, Rådgiver – Konsulentutvikling, Miljøfyrtårn.

Seritifsør for konsern

Lær hvordan etablere og drive energiledelse med suksess!

Ønsker du å lære mer om energiledelse og hvordan dette kan gi store energigevinster?

Energiledelse er en metode for systematisk arbeid med energi i en virksomhet. Fra nyttår ble krav om energiledelse en del av felleskriteriene. Gjennom aktiv energiledelse vil man sikre at energi som innsatsfaktor hele tiden blir brukt på en effektiv måte. Aktiv energiledelse gir alene 5-10% energibesparelse, uten investeringer. Dette viser både nasjonale og internasjonale undersøkelser.

Kurset arrangeres av Energiråd AS i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er rettet mot miljøfyrtårnansvarlige i bedrifter, miljøfyrtårnkonsulenter og andre som har ansvar for energibruk i virksomheter. Kurset bygger på et forenklet system for energiledelse som bla dekker kravene i Miljøfyrtårns felleskriterier og er basert på ISO 50.001. Foredragsholdere er Harald Jarnes Lillebø og Børge Heggen Johansen fra Energiråd AS.

Innhold og omfang:

 • Kurset vil gi deg en innføring i Energiledelse og hvordan dette kan hjelpe din virksomhet til å oppnå lønnsomme energi- og miljøgevinster
 • Du får innsikt i hvordan et energiledelsessystem etableres og drives
 • Du vil i løpet av kurset få lære hvordan du med aktiv energiledelse kan oppnå en gevinst på 5-10% uten investeringer
 • Gjennom kurset får du innsikt i hvordan dere kan jobbe effektivt med ENØK for å oppnå energigevinster i din bedrift
 • Energiråd har mange ti-års erfaring med energiledelse og ENØK, og vil i løpet av kurset dele erfaringer og konkrete løsninger på hvordan du kan oppnå energi-gevinster i din virksomhet
 • På hver samling vil det være diskusjonsoppgaver der deltagerne får nytte av å samles i grupper for å drøfte energirelaterte problemstillinger, dele erfaringer og finne aktuelle løsninger
 • Kurset består av to samlinger a`2,5 time.
 • Mellom samlingene får du oppgaver som hjelper til med å få på plass energiledelse og energisparing i din bedrift.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: Kurset består av 2 samlinger á 2,5 timer.

Kursdatoer:

 • torsdag 29. august 2024, 09:00 – 11:30
 • torsdag 05. september 2024, 09:00 – 11:30

Pris: 4.950, – NOK per deltager, med plass til opptil 20 deltakere for å sikre en interaktiv og personlig opplæringserfaring.

Anbefalte forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig.

Frist for påmelding er 22.august 2024.

Vil du bli miljøfyrtårnkonsulent?

Her kan du melde din interesse for å bli miljøfyrtårnkonsulent!

Den viktigste aktøren for å bistå en virksomhet gjennom prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering er konsulenten. Konsulenten må ha gjennomført et obligatorisk grunnkurs for å kunne bistå virksomheter i sertifiseringsprosessen.

Etter gjennomført grunnkurs får konsulenten gyldig lisens og kan utføre oppdrag for Miljøfyrtårn. Konsulentene forplikter seg også til å delta på ett årlig oppdateringskurs.

Grunnkurset er 2 + 2 dager – digitalt.
Grunnkurset tar for seg de viktigste elementene knyttet til arbeidet som rådgiver for virksomheter som skal gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering. Grunnkurset fokuserer først og fremst på operativ bruk av systemene og forståelse av Miljøfyrtårn, samt hvordan man skal sikre og opprettholde kvalitet, forutsigbarhet og moment i sertifisertingprosessen.

Kompetansekrav
Grunnkurset vil kun overfladisk berøre fagområdene innen prosessledelse, innovasjon, ytre miljø og HMS, og forutsetter at konsulenten selv innehar eller tilegner seg nødvendig kompetanse. Se kompetansekrav for konsulenter. I forkant av kurset sendes CV til bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Læringsmål
Konsulenten skal være i stand til å bistå virksomhet med valg av sertifiseringskriterier, utfylling av miljøkartlegging og klima- og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier, men også evne å hjelpe virksomhetene til å ta et videre steg opp trappen mot grønn omstilling.

Etter fullført kurs skal konsulenten ha kunnskap om:

 • Grunnleggende kunnskap om ordningen, sertifiseringsmodeller og historikk
 • Verktøy og praktisk arbeid i Miljøfyrtårnportalen
 • Prosesstyring og implementering av miljøledelse i organisasjonen
 • Relevante kompetansemiljøer for rådgivning på miljøtemaene: arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap
 • Rollen som veileder og rådgiver for virksomheten frem til sertifisering
 • Potensial for direkte og indirekte effekter av miljøarbeidet
 • Økonomi, inntjening og oppdragsinnhenting
 • Salg og markedsføring som konsulent
 • Internkontroll/HMS

Tidspunkt for kurs 2024 er ikke fastsatt.

Pris:
Kr 9.900, –

Miljøfyrtårn opplever stor interesse for å bli miljøfyrtårnkonsulent, noen vi er setter stor pris på. Det slippes derfor inn et begrenset antall konsulenter i 2024.

Meld din interesse ved å følge lenken under. Etter en initial vurdering vil noen inviteres til en kort 15 minutters samtale. Du vil da bli kontaktet av konsulentansvarlig for Miljøfyrtårn, Bjørn Henrik Brandtenborg.

Noen spørsmål? Kontakt konsulentansvarlig, Bjørn Henrik Brandtenborg – bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.