Målgruppe: Kommunale og private hovedkontor

Kurs – internrådgivere

Private og kommunale virksomheter kan utdanne egne internrådgivere som er kvalifisert til å lede sertifiseringsprosessen under hovedkontormodellen. Internrådgiveren vil være en ressurs som både er kvalifisert til å gi nødvendig rådgivning internt, og/eller sammen med eksterne konsulenter etter behov.

Enkeltvirksomheter kan også delta på internrådgiverkurs.

Grunnkurset er 2 + 2 halve dager.
Grunnkurset er to halvdags-samlinger med opplæring i verktøy og grunnleggende forståelse av Miljøfyrtårn-ordningen. Deretter kommer to egne halvdags-kurs med opplæring i hovedkontormodellen.

PS! Endringer kan forekomme.

Internrådgiveren anbefales i tillegg å delta på årlig oppdateringskurs.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det er en stor fordel med kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Læringsmål etter endt kurs:
Deltaker skal være i stand til å bistå egne virksomheter med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. I tillegg vil vi gjennomgå valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet. Videre vil kursdeltaker få opplæring i hovedkontormodellen.

Kurssted:

  • Zoom

Tidspunkt:
– 18. – 19. januar 2022, kl. 08.30 – 12.30 (nettdeltakelse)
– 25. – 26. januar 2022, kl. 08.30 – 12.30 (nettdeltakelse)

Pris:

Prismodellen for internrådgiverkursene er endret. Virksomheten betaler nå en lavere pris og kan sende flere på kurs til denne prisen. Dere betaler en årlig kurslisens hvert år dere ønsker å gå på kurs, og prisen baseres på hvor mange deltakere dere ønsker å sende på kurs i løpet av ett årLisensen gjelder fra første kursdag etter påmeldt kurs. Virksomheten kan da velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året. Det arrangeres fire internrådgiverkurs i 2022. 

Deltakerpakkene er som følger: 

Pakke 1: 14 deltakere, kr 7 900,- for ett år. 

Pakke 2: 58 deltakere, kr 10 900,- for ett år. 

Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år. 

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.