Kurs – Innføring i Miljøfyrtårn for kommuner

Tittel:
Kurs – Innføring i Miljøfyrtårn for kommuner
Tid/Dato:
06.12 - 08.12.2022
Hvor:
Zoom, Nettbasert
Kategori:
Kommune og fylkekommuner, Ledere, Miljø-/arbeidsgrupper

For å støtte interne ressurser i kommunale virksomheter som skal delta i en miljøfyrtårnsertifisering, arrangerer vi et innføringskurs med hensikt om å skape en helhetlig forståelse om Miljøfyrtårn-ordningen, sertifiseringsprosessen, organisering, samt styringsverktøyene til Miljøfyrtårn. 

Kurset går over to samlinger på to og en halv time der vi beveger oss innom de aller fleste elementene ved en Miljøfyrtårnsertifisering på et overordnet nivå. Kurset består både av digital klasseromsundervisning og gruppearbeid.

PS! Endringer kan forekomme.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å delta på kurset. Det kan være lurt å lese seg litt opp på Miljøfyrtårn gjennom hjemmesiden www.miljofyrtarn.no

Kurset gjennomføres på den digitale kommunikasjonsplattformen Zoom. Det kan derfor være lurt å bli kjent med Zoom i forkant.

PS!

Vi anbefaler fortsatt at 1-2 av de som skal være tettest på prosessen tar internrådgiverkurs. Dette er et mer inngående kurs for de som skal være ansvarlige for prosessen i en kommune. Se om det ligger ut internrådgiverkurs her: https://www.miljofyrtarn.no/kurs/

Læringsmål etter endt kurs:
Deltaker skal etter kurset ha fått en helhetsforståelse for Miljøfyrtårn-ordningen og besitte kompetanse som gir de støtte som deltager i en sertifiseringsprosess der det benyttes hovedkontormodellen. Dette vil si kjennskap til prosesstyring, organisering av miljøfyrtårnarbeidet, sertifisørens rolle, mm. Deltakeren skal kjenne til de grunnleggende tankene rundt Miljøkartleggingen og miljøtemaene som f.eks – Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Videre vil kursdeltaker få en overordnet gjennomgang av styringsverktøyene til Miljøfyrtårn.

Kurssted:

  • Zoom

Tidspunkt:
– 06. desember 2022, kl. 08.30 – 11.30 (nettdeltakelse)
– 08. desember 2022, kl. 08.30 – 11.30 (nettdeltakelse)

Pris:

Prismodellen for internrådgiver-/innføringskursene er endret. Virksomheten betaler nå en lavere pris og kan sende flere på kurs til denne prisen. Dere betaler en årlig kurslisens hvert år dere ønsker å gå på kurs (dette gjelder både internrådgiverkurs og innføring i Miljøfyrtårn for kommuner), og prisen baseres på hvor mange deltakere dere ønsker å sende på kurs i løpet av ett årLisensen gjelder fra første kursdag etter påmeldt kurs. Virksomheten kan da velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året. Det arrangeres to internrådgiverkurs og 2 innføringer i Miljøfyrtårn for kommuner i løpet av 2023.

Deltakerpakkene er som følger: 

Pakke 1: 14 deltakere, kr 7 900,- for ett år. 

Pakke 2: 58 deltakere, kr 10 900,- for ett år. 

Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år. 

FRIST FOR PÅMELDING ER MANDAG 05.12.2022 

DET ER VIKTIG AT ALLE SOM SKAL DELTA FRA EN VIRKSOMHET REGISTRERER SEG.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Meld deg på