Konsulentkurs

Tittel:
Konsulentkurs
Tid/Dato:
30.01 - 31.01.2018
Hvor:
Oslo Kongressenter, Youngstorget , Youngs gate 21
Kategori:

Den viktigste aktøren for å bistå en virksomhet gjennom en sertifiseringsprosess er Miljøfyrtårnkonsulenten. Forutsetningen for at en privat konsulent kan arbeide innenfor rammen av Miljøfyrtårn-ordningen, og lede miljøkartleggingen i en virksomhet, er at konsulenten er godkjent med kursbevis fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Grunnkurset er 2 + 1 dag.
Hvis du ikke kan dokumentere relevant kompetanse i miljøledelse må du dessuten delta på et av våre fagkurs i miljøledelse – 1 ekstra kursdag ( pris 3.500,- kommer i tillegg til grunnkurset ) Ikke obligatorisk for internkonsulenter (se under).

Forkunnskap:
For å virke som miljøfyrtårnkonsulent må du ha grunnleggende kompetanse i miljøledelse, HMS og kunnskap rundt  miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet. I forkant av kurset sendes cv til espen@miljofyrtarn.no.

Internkonsulent
Hvis du kun skal virke som internkonsulent for virksomheten du er ansatt, så kan du be om dette ved påmelding.
For internkonsulenter gjelder det ikke krav om forkunnskap (trenger ikke sende cv) eller krav om deltakelse på fagkurs i miljøledelse.

Læringsmål etter endt kurs:
Deltaker skal være i stand til å bistå virksomhet med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.
Valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet.
Prosesstyring og implementering av miljøledelse i organisasjonen.
Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens for å oppnå et godt resultat.
Når en virksomhet har oppfylt sertifiseringskriteriene, godkjennes de av en uavhengig sertifisør og tildeles et treårig sertifikat.

Årlig konsulentlisens og oppdatering
Årlig lisens betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50 % rabatt gis for konsulenter som jobber i virksomheter som selv er Miljøfyrtårn-sertifiserte.

Lisensen er knyttet til bruk av Miljøfyrtårnportalen og retten til å markedsføre seg som miljøfyrtårnkonsulent.

Konsulentene forplikter seg til å delta på ett årlig oppdateringskurs.

Kurssted:
Oslo Kongressenter, Folkets Hus
Youngs gate 21
0881 Oslo

Tidspunkt:
Fysisk oppmøte: 30.- 31. januar 2019, kl. 08.30-15.30
Oppfølgingsdag med muligheter for nettdeltakelse: 28. februar 2019, kl. 09.00-15.00

Pris:
Kr 9.900,-

Meld deg på