Internkonsulentkurs kommune

Tittel:
Internkonsulentkurs kommune
Tid/Dato:
28.08 - 29.08.2019
Hvor:
Oslo Kongressenter, Youngstorget, Oslo
Kategori:

For at kommunale og fylkeskommunale virksomheter skal gjennomføre en Miljøfyrtårn sertifiseringsprosess, så er de avhengig av å få kvalifisert hjelp. I kommuner og fylkeskommuner er det vanlig å utdanne en internkonsulent som kan hjelpe egne kommunale virksomheter gjennom en sertifiseringsprosess.  Internkonsulent vil være en ressurs som både er kvalifisert til å gjøre nødvendig internt arbeid på egen hånd, og/eller sammen med eksterne konsulenter etter behov.


Grunnkurset er 2 + 1 dag. 

Grunnkurset er to dagers samling med opplæring i verktøy og grunnleggende forståelse av Miljøfyrtårnordningen. Deretter kommer en egen kursdag med opplæring i hovedkontormodellen.

Internkonsulenter anbefales i tillegg å delta på årlig oppdateringskurs.


Forkunnskap:

Det er ingen obligatoriske forkunnskaper som internkonsulent, men en stor fordel med kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet.


Læringsmål etter endt kurs:

Deltaker skal være i stand til å bistå egne virksomheter med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet. Videre  vil kursdeltaker få opplæring i hovedkontormodellen.


Internkonsulent/ekstern konsulent

Internkonsulenter er godkjent til å være konsulent i virksomheten de er ansatt, men for å kunne tilby rådgivning som konsulent til andre virksomheter må kandidaten gjennomgå noe tilleggskvalifisering.


Kurssted:

Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Youngs gate 21

0181 Oslo


Tidspunkt:

– 28.-29. August 2019, kl. 08.30-15.30 (fysisk oppmøte)

– 10. september 2019, kl. 09.00-15.00 (muligheter for nettdeltakelse)


Pris:

Kr 9.900,-

Meld deg på