Fagsamling for kommuner og fylkeskommuner

Tittel:
Fagsamling for kommuner og fylkeskommuner
Tid/Dato:
28.11.2019
Hvor:
Oslo Kongressenter, Oslo
Kategori:

Det som måles blir gjort, og det som gjøres skal måles!

Miljøledelse og miljøsertifisering handler om å lykkes med stadige forbedringer i kommunens miljøarbeid. Miljøfyrtårn har derfor det siste året arbeidet mye med flere smarte funksjoner i Miljøfyrtårnportalen, som gjør det mulig for kommuner å få en vesentlig bedre oversikt over eget miljøarbeid, og sikre at den årlige klima- og miljørerapporten blir et kraftfullt styringsverktøy. Vi arbeider også med å oppdatere hovedkontormodellen, og vil presentere årets store lanseringer på samlingen.

Den samfunnsaktive fylkeskommune og kommune er partnere i vårt nettverk, og legger til rette for sertifisering av private virksomheter. Vi bruker også deler av samlingen til dette viktige perspektivet.

På samlingen vil vi presentere nyheter, praktiske eksempler og samtale om muligheter og behov.

Noen deler av samlingen vil gjøres med opptak, slik at de som ikke har anledning til å delta kan få med seg generelle orienteringer.

0830-0900 Kaffe og registrering
0900-0910 Velkommen og presentasjonsrunde Ann-Kristin Ytreberg v/Miljøfyrtårn
0910-0930 Miljøfyrtårnkommunens partnerskap som nøkkel for grønn omstilling Ann-Kristin Ytreberg v/Miljøfyrtårn og Kristin Øygarden v/Miljøfyrtårn
0930-1015 LANSERING: Nye smarte funksjoner og forbedringer i styringsverktøyet for virksomheters klima- og miljødata. Anette Severinsen v/Miljøfyrtårn
1015-1030 PAUSE
1030-1100 Lokal miljøledelse som suksessfaktor for å lykkes med de nasjonale klimamålene Marit Kristine Vea, Politisk Rådgiver i Kld
1100-1145 Bærekraftig Reiseliv: Hordaland Fylkeskommune skaper ringvirkninger og viser vei Lene Omdahl v/Hordaland Fylkeskommune og Jon E Kvalnes v/Stord kommune
1145-1230 LUNSJ
1230-1315 Ny funksjonalitet for hovedkontor i portalen, og styrket hovedkontormodell Geir Morten Holtan v/Miljøfyrtårn
1315-1325 Innledning: Æren og gleden: Miljøfyrtårn som attraktivitetsskaper. Kristin Øygarden v/Miljøfyrtårn
1325-1345

 

Case 1: Slik jobber de i Sandefjord Miljøfyrtårn som attraktivitetsskaper i kommune  

Sandefjord kommune

1345-1400 PAUSE
1400-1420 Case 2:  Erfaringer med gruppeløp. Hedmark og Akershus fylkeskommuner. Kjersti Larsen v/ FIVH og Pål Tore Vedeld v/Hedmark Fylkeskommune
1420-1440 Om pilotprosjektet og veien til nytt konsept for alle. Stine Wennberg Vintervoll v/Miljøfyrtårn
1440-15.00 Case 3: Kommunen + næringslivet = grønnere kommune. Kristiansand kommune forteller. Solvor B Stølevik v/Kristiansand kommune
1500-1530 Avslutning

 

Meld deg på her: