Årets Miljøfyrtårn 2022:

Her er vinnerne!

""
| ,


For sjuende gang kårer vi Årets Miljøfyrtårn – en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser vei mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Målet med prisen er å inspirere enda flere virksomheter til grønn omstilling.

I år har juryen vurdert nærmere 70 kandidater. Juryen består av: Ann-Kristin Ytreberg (administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – organisasjon og samfunn i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og Tord Dale (Virke).

Dette er de tre utvalgte vinnerne:

🥇 Årets Miljøfyrtårn 2022 – konsern og store virksomheter: Fretex Miljø AS 

🥇 Årets Miljøfyrtårn 2022 – små og mellomstore virksomheter: Øyafestivalen AS 

🥇 Årets Inspirasjon 2022: ASIA AS 

Administrerende direktør i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er full av lovord om vinnerne:

Jeg vil på vegne av juryen gratulere vinnerne så mye og ønske lykke til videre med det viktige arbeidet dere gjør! Dere har virkelig imponert oss, og er foregangsvirksomheter innen hver deres bransje.

Ytreberg forteller at prisutdelingen er en hyggelig og viktig markering:

Dette er årets høydepunkt for oss i Miljøfyrtårn. Vi er så stolte over alle de mer enn 9200 Miljøfyrtårn-virksomhetene som gjør en enormt viktig jobb for miljø og klima hver eneste dag. Denne kåringen gir oss en fin anledning til å dele ut priser til virksomheter som har utmerket seg spesielt med sin historie, og vist hvordan bærekraft kan være både bra og lønnsomt.
Det er ikke tvil: Bærekraft er business!

Viser viktigheten av samarbeid, nytenking og sirkularitet

For å lykkes med grønn omstilling må virksomheter først og fremst ta egne grep, men det er minst like viktig å ta ansvar for å finne de gode løsningene og skape bærekraftig innovasjon sammen med andre aktører i bransjen. For eksempel vil det å kunne utvikle sirkulære forretningsmodeller avhenge av bredt samarbeid på tvers av verdikjeder. Her har Fretex vært en pådriver, forteller Ytreberg.

Også Øya og Asia er viktige initiativtakere til bransjesamarbeid om bærekraft.

Vi er rett og slett bedre sammen, forteller Ytreberg, og legger til en artig oppdagelse om årets vinnere:

Faktisk, har både Øya og Fretex samarbeidet i en årrekke. Under årets festival ble det lagt opp til at artistene kunne donere sceneplagg og gjenstander til Fretex. I tillegg er ASIA blant tilbyderne av vegansk og bærekraftig mat på festivalen.

Næringsministeren gratulerer

Næringsminister Jan Christian Vestre lar seg også imponere over innsatsen til vinnerne:

Gratulerer så mye til de tre vinnerne! For en næringsminister som nylig har lansert et grønt industriløft, er det gledelig å få hedre tre virksomheter som virkelig viser vei inn i grønnere tider. Lærdommen fra årets vinnere er at en kan være lønnsom og grønn i helt ulike hjørner av norsk økonomi.

Se hele prisutdelingen med takkehilsen fra vinnerne og gratulasjonstale fra næringsministeren (14:46 min):


Årets Miljøfyrtårn 2022 – Konsern og store virksomheter:

Fretex Miljø AS

I over 100 år har bærekraft stått i sentrum hos Fretex, og visjonen om å gi mennesker grunn til å tro på framtiden har blitt realisert på forbilledlig vis. Siden den første Fretex-butikken ble åpnet i 1971, har Fretex jobbet for arbeidsinkludering og for å bidra til et bedre miljø gjennom gjenbruk. Sirkularitet har alltid vært et kjernefundament i Fretex. Nå er det en helt sentral del av omstillingen Norge må gjennom for å nå klimamålet for 2050.

Tross sin lange fartstid som Norges største bruktbutikkjede, har Fretex-butikkene måttet jobbe for å tilpasse seg markedet og tiltrekke kunder, og for å være relevant i en stadig voksende gjenbruksbransje. Siden 2013 har 35 butikker over hele landet blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, og miljøledelse kombinert med sirkulærtenking har vært viktig for å heve virksomhetens miljøprestasjoner. Fretex utmerker seg som en viktig pådriver for å skape en bærekraftig bransje med økt sirkulær økonomi. 

Dette er noe av arbeidet Fretex har lykkes med:

Innsamling og gjenbruk:

 • Har 3600 innsamlingsbokser for tekstil, hvor de fleste har sensorer som overvåker volumet. Der hvor det ikke finnes innsamlingsbokser, kan Fretexposen brukes til å sende klær man har til overs fra Postens 1400 «Post i butikk»-lokasjoner over hele landet. Med dette er Fretex tilrettelegger for enkel og økt ombruk av klær, møbler og ting.
 • Har eget datasystem for kategorisering og merking av klær og lagerstyring.
 • Har egne biler som henter alt tøy fra innsamlingsboksene rundt om i landet.
 • Bruker tidsriktig teknologi for å spare energi og drive effektivt. Har montert sensorer i de aller fleste tekstilinnsamlingsbokser. Dette har ført til økt effektivitet, færre biler, mindre drivstoff-forbruk og lavere utslipp.
 • Jobber kontinuerlig for å videreutvikle butikk-konseptet sitt, og få enda flere til å se på det å kjøpe brukt som førstevalget.
 • Har etablert et effektivt innsamlingssystem, et godt samarbeid om innhenting flere steder i landet og klart å gjøre forretning på gjenbruk.

Samarbeid og innovasjon:

 • Deltar aktivt i nettverk og i forskning- og utviklingsprosjekter for å utvikle nye sirkulære forretningsmodeller, og har dialog med politikere og andre aktører for å utforske mulige fremtidige løsninger.
 • Har gått i front sammen med bransjen for å finne løsninger for innsamling og gjenvinning av slitte tekstiler, og vært initiativtaker til et bedriftsnettverk med aktører fra ulike deler av tekstil- og teknologibransjen. Nettverket jobber for å skape en bærekraftig fremtid for tekstilnæringen, og har fått midler til innovasjonsprosjektet «Sirkulære tekstiler».
 • Jobber for at alle deler av tekstilbransjen skal ta ansvar, fra produsent til forbruker, blant annet med å gi riktig og viktig informasjon til publikum.

Kontinuerlig forbedring:

 • Jobber kontinuerlig med styring og forbedring av interne prosesser i alle avdelinger, blant annet med å redusere avfall, kildesorteringsinstrukser, og få bedre kontroll på avfallet i hele virksomheten.
 • Har redusert det negative fotavtrykket gjennom forbedrede miljøaktiviteter i mange av bedriftens arbeidsprosesser.
 • Har de siste årene Miljøfyrtårn-sertifisert storparten av sine butikker på tvers av Norge (35 av 39 butikker er sertifisert), og hvor ansatte utviser svært positive verdier og gode holdninger til å jobbe med klima og miljø.

Årets Miljøfyrtårn 2022 – Små og mellomstore virksomheter:

Øyafestivalen AS

Som en av landets største pop- og rockefestivaler, har Øyafestivalen i lang tid gjort seg bemerket både i Norge og internasjonalt for å sette standarden på hvordan et arrangement kan gjøres miljøvennlig. Men festivalen gir seg ikke der: Etter 20 i bransjen fortsetter Øya med aktiv nytenking, uttesting og samarbeid for å finne nye og enda mer miljøvennlige løsninger – og flytter grenser for å gjøre festivalbransjen mest mulig bærekraftig og sirkulær.

Øyafestivalen er ikke mindre ambisiøs enn at den ønsker å være blant verdens mest miljøvennlige festivaler! For å klare dette jobber festivalen med tiltak i hele driften og i gjennomføringen av festivalen – hvert år, året rundt. Øyafestivalen er en foregangsvirksomhet som i aller høyeste grad leverer på det viktigste grunnprinsippet i et godt miljøledelsessystem: målrettet og kontinuerlig forbedring. Festivalen nøyer seg ikke med tingenes tilstand, men viser stor vilje til å få bukt med «bruk og kast»-løsningene som preger bransjen – og setter seg stadig nye mål og tiltak for å redusere sin miljøbelastning. Dette kan virksomheter innen alle bransjer lære av!

Dette er noe av arbeidet Øyafestivalen har lykkes med:

Smart emballasje:

 • Innførte gjenbruksglass i 2019 som har bidratt til å redusere avfallet med 4.2 tonn plast og gitt betydelig utslippsreduksjon.
 • Gjennomførte et forskningsprosjekt sammen med Norsk Institutt for Bærekraftsforskning (NORSUS) for å undersøke den reelle effekten ulike typer festivalglass har på klima.
 • Har brukt komposterbar matemballasje i flere år, og tok i bruk en ny variant i 2022 med lavere vekt, som reduserte avfallsfraksjonen med 54 %.

Bærekraftig mat:

 • Over 90 % av maten på festivalen er økologisk (har gullmerket i økologisk matservering fra Debio).
 • Halvparten av menyen er kjøttfri. I 2022 ble antall boder som får tilby kjøtt redusert fra 50 % til 20 % i 2022. I tillegg var frivilligkjøkkenet 100 % kjøttfritt, samt at artistene kun fikk servert uutnytta kjøtt som kje.
 • Har inngått et samarbeid med Klimato for å klimamerke hvert eneste menypunkt på festivalen, og med det sikre at gjennomsnittsutslippet per rett er på nivå med hva WWF anbefaler for å nå FNs klimamål: har et gjennomsnitt på 0,5 kg CO2 per rett servert/solgt.

Transport:

 • Har hatt en fossilfri anleggsplass siden 2019, og jobber videre for å bli utslippsfri innen 2025. Etter en kartlegging sammen med Asplan Viak er det lagt en strategi for hvordan festivalen kan bli helt utslippsfri, blant annet ved å fase ut anleggsmaskiner som går på fossilt drivstoff til fordel for fornybare løsninger.
 • Oppfordrer publikum til å benytte seg av miljøvennlig transport. Tilrettelegger for at besøkende skal kunne sykle, gå eller reise kollektivt til festivalområdet. De siste årene har 98 % av festivalens besøkende reist kollektivt.

Avfall:

 • Har innført forbud mot artikler av engangsplast og giveaways.
 • Har gode systemer for innsamling og sortering. Alt avfall håndsorteres. I 2022 var sorteringsgraden på over 60 %, og avfallsmengden minimert med 28 %.
 • Samarbeider med Natur og Ungdom som står for sorteringen på festivalen.

Samarbeid:

 • Er en del av det europeiske nettverket «Green Deal Circular Festival» som eneste norske festival; et samarbeid for å gjøre festivalbransjen bærekraftig og sirkulær innen 2025.
 • Har en rekke kontraktfestede miljøretningslinjer som både ansatte, sponsorer og leverandører må følge.
 • Samarbeider aktivt med både sponsorer, leverandører og kommune for å finne de beste bærekraftige løsningene for arrangementet.
 • Bidro i utviklingen av det første kriteriesettet for grønne arrangement i Miljøfyrtårn-ordningen.

Innovasjon:

 • Bruker festivalen som en testarena for nye, bærekraftige løsninger og sirkulære gjenvinningssystemer, og setter ny standard på hva som er mulig (f.eks. gjenbruksglass, klimamerket meny).
 • Har de siste årene bidratt i utviklingen av «Green Producers Tool», et nytt klimaverktøy for kulturbransjen for å gjøre det enklere å måle utslipp fra festival, scene og filmproduksjon.
 • Fikk pris for verdens grønneste festival i bransjekåringen «A Greener Festival Award i 2020».

Åpenhet og deling:

 • Bruker publikums stemme inn i bransjediskusjonen (gjennom publikumsundersøkelser). Her har det kommet frem at over 90 % synes det er viktig at en festival er miljøvennlig.
 • Bruker egne ressurser for å holde foredrag og drive veiledning for andre arrangører, som ikke nødvendigvis har evne til å betale for det. Snakker på konferanser både for egen bransje og andre bransjer, og driver mye informasjonsarbeid i egen flater, både under festivalen og digitalt resten av året.
 • Arrangerte miljøseminar i 2019.

Årets Miljøfyrtårn 2022 – Inspirasjon:

ASIA AS

Det fasjonable spisestedet ASIA på Aker brygge har i flere år jobbet aktivt og målrettet for å være så bærekraftig som mulig, uten at det skal gå ut over kvalitet og spiseopplevelse. Tvert imot har restauranten vist at bærekraft gir nye muligheter for både business og fornøyelse: Gjestene får møte en spennende, bærekraftig matkultur bygget på moderne asiatisk fusjon, samtidig som egen drift blir mer effektiv og lønnsom.  

Restaurantens ambisjon er at gjestene som kommer inn døren på ASIA skal oppleve at de gode valgene allerede er tatt for dem, og gjøre det enkelt å velge bærekraftig. Men ASIA tenker også større. Siden matproduksjon og matsvinn har betydelige miljøpåvirkninger globalt, brenner ASIA for å forandre hele matbransjen! Målet er å jobbe sammen med bransjen for å finne de klimavennlige og inspirerende løsningene. For å klare det er restaurantens miljømål godt forankret blant alle ansatte og engasjementet stort.

Dette er noe av arbeidet ASIA har lykkes med:

Utslipp:

 • Har redusert gjennomsnittlig utslipp per rett med over 40 prosent på to år, som tilsvarer ca. 50 tonn CO2 årlig (omtrent 12 % av de årlige utslipp i et normalår). De fleste rettene er innenfor FNs anbefaling for å nå klimamålene for 2030. Optimalisering av menysammensetting, redusert kjøttbruk, samarbeid med leverandører og målinger fra Klimato har i stor grad bidratt til de reduserte utslippene.
 • Er som første restaurant i verden anerkjent av FN gjennom «Climate Neutral Now Initiative» for å redusere utslipp og kompensere for de utslippene som ikke kan unngås.

Bærekraftig mat:

 • Bruker miljø- og bærekraftige leverandører der det er mulig, inkludert økologiske og kortreiste råvarer. Har blitt Bronse-Debiosertifisert for høy andel økologiske råvarer, som én av få restauranter i Oslo.
 • Bruker ingen rødlistede fiskearter på menyen, og alt kjøtt som handles inn er økologisk og som regel dyrevelferdsmerket.
 • Siden 2015 har bruken av rødt kjøtt blitt redusert fra 11 % i innkjøp (regnet i vekt) til under 1 % i 2021.

Informasjon til gjester:

 • Informerer gjestene om matens klimapåvirkning (CO2-utslipp), ved å merke alle rettene i menyen med utslippet det forårsaker. Tilgjengelig informasjon bidrar til at gjestene kan ta mer miljøbevisste valg.
 • Lager årlige bærekraftsrapporter hvor det de årlige miljøprestasjonene og statistikk presenteres (tilgjengelig via nettsiden). Målet med rapporten er at den skal være enkel å forstå for alle, gi god informasjon og inspirere andre til å innføre tiltak i sine virksomheter eller privat.

Avfall og ombruk:

 • Veier og måler matsvinn hver dag, og jobber aktivt med menyutvikling for å redusere matsvinn.
 • Har redusert engangsbruken av flere driftsartikler for å redusere avfall. Blant annet sparer restauranten over 50.000 telys i året, 200.000 spisepinner, 50.000 sugerør, 15.000 glassflasker til mineralvann osv. Bruker i stedet oppladbare lys, gjenbrukbare spisepinner og vanndispenser-løsning.
 • Bruker nedbrytbare og resirkulerte take-away-bokser. I 2021 var ASIA med som pilotrestaurant i prosjektet «Evig sirkel», og var første restaurant i Norge testet ut gjenbrukbar take-away-emballasje. Dette kan bidra til å redusere engangsemballasje drastisk i fremtiden.

Samarbeid:

 • Har vært initiativtaker til «Sustainable Food Norway (S-food)», en av de største nettverkene i Norge på tvers av bedrifter og organisasjoner i matbransjen – med over 40 bedrifter, institusjoner og universiteter som ønsker å jobbe sammen for en mer bærekraftig matbransje i Norge. Samarbeidet er viktig for å lære av andre og få gode synergieffekter i bransjen, og det har allerede ført til mange spennende prosjekter.
 • Har de siste årene holdt ulike foredrag om ASIA sitt miljø- og bærekraftsarbeid på konferanser.

Arbeidsmiljø og forankring:

 • Driver opplæring av ansatte i bærekraft. F.eks. avholdes halvårlige personalmøter hvor det gjennomgås hva virksomheten gjør for å bidra til å være mer miljøvennlige og ha en positiv påvirkning på fremtiden.
 • Oppfordrer ansatte til å komme med innspill til tiltak, og inkluderer de ansatte i arbeidet med å sette opp rutiner ifm. ulike prosjekter.
 • Har egen leksjon om virksomhetens bærekraftsarbeid sin digitale opplæringsplattform og i personalhåndboken, i tillegg til at det avholdes egne kurs for «What is sustainability» i restauranten hvor man lærer om bærekraft.
 • Som en av få restauranter har ASIA et eget helseprogram for de ansatte, som tilbyr årlig helsesjekk, årlig influensavaksine, tilskudd til treningsmedlemsskap, tilskudd til naprapat/osteopat osv. Dette bidrar til å forebygge arbeidsskader og helseplager- i en belastende jobb, og reduserer sykefraværet.
 • Årlige medarbeiderundersøkelser viser at de ansatte har høy miljøbevissthet både på jobb og privat, og synes det er viktig at selskapet de jobber i er aktive med å jobbe mer miljøvennlig.