Bihandelshoyskolen

Stor gruppe studenter som feirer ved å kaste eksamenshatten av å kaste