Kåring av Årets Miljøfyrtårn 2020

Vi leter etter Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter fra alle bransjer, både i næringslivet og offentlig sektor, som har utmerket seg gjennom sin innsats for miljøet og skapt gode resultater.

Årets Miljøfyrtårn er en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser vei mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Målet med prisen er å inspirere enda flere norske virksomheter til grønn omstilling.

Tre priser

Følgende priser deles ut til den beste private, statlige eller kommunale virksomheten innenfor følgende kategorier:

  • Årets Miljøfyrtårn 2020 – organisasjoner og store virksomheter
  • Årets Miljøfyrtårn 2020 – små og mellomstore virksomheter
  • Årets Inspirasjon 2020

Vinnerne vil få et synlig bevis på at de er tildelt prisen, og kan bruke titlene i sin markedsføring. I tillegg vil de få heder og ære i Miljøfyrtårns digitale kanaler, samt eksponering i nasjonal markedskampanje med Miljøfyrtårn.

Les om fjorårets vinnere.

Hvem kan få prisen?

Vi ønsker å motta nominasjoner fra alle typer virksomheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn, fra både privat og offentlig sektor, og fra ulike bransjer.

Kriterier for nominasjon:

  • Virksomheten har gyldig miljøfyrtårnsertifikat. 
  • Virksomheten kan vise til forbedringer i sin(e) klima- og miljørapport(er). 
  • Virksomheten arbeider systematisk med å redusere sin egen miljøpåvirkning, og kan vise til flere tiltak som har hatt god miljøeffekt / gitt gode resultater. 
  • Virksomheten er en synlig ambassadør for Miljøfyrtårn. 

Ekstrapremier for beste miljøtips

Det vil også legges vekt på at virksomheten er en inspirasjon for andre. Vi oppfordrer derfor alle søkere om å bidra med gode miljøtips til Miljøfyrtårns idébank. Dette er et åpent verktøy på Miljøfyrtårns nettside for å hjelpe næringslivet med grønn omstilling. Spesielt gode, originale tips/tiltak premieres med utvalgte profileringsartikler fra nettbutikk.miljofyrtarn.no. Tipsene legges også til i idébanken.

Jury

Kriteriene er vedtatt av en fagjury som kårer vinneren. Juryen består av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

– Selv om det har vært et tøft år for mange virksomheter, og mye fortsatt er usikkert på grunn av koronapandemien, er det viktigere enn noensinne å opprettholde det gode bærekraftsarbeidet som er igangsatt. Aktiviteten blant over 7000 Miljøfyrtårn-bedrifter rundt om i landet er helt avgjørende dersom samfunnet skal oppnå den nødvendige grønne omstillingen. Vi håper på mange nominasjoner fra alle de fremtidsrettede Miljøfyrtårn-virksomhetene der ute, som på forbilledlig vis tar sitt klima- og miljøansvar og viser at de er en del av løsningen – på tross av den ekstraordinære situasjonen verden står isier jurymedlem Ann-Kristin Ytreberg. 

 

Nominasjonen er stengt (siste frist 2. desember).

Spørsmål? Kontakt post@miljofyrtarn.no.

Årets Miljøfyrtårn, Årets Miljøfyrtårn 2020