23f0a85c-b4d1-4369-b5a4-210bfc4459ad

Publikum og innledere under lanseringen. Illustrasjonsbilde,