Tips og verktøy

Miljøfyrtårn gir deg konkrete verktøy som hjelper deg å ta smarte og lønnsomme miljøvalg! 

Verktøy for virksomheter

I Miljøfyrtårnportalen har vi samlet en rekke veiledere, maler og sjekklister som kan være nyttige hjelpemidler i ditt miljøarbeid. Vi har også idébanker knyttet til flere av temaområdene, hvor du får tips om enda flere tiltak dere kan gjøre. Du får tilgang til alle disse verktøyene når virksomheten har satt i gang med sertifiseringsprosessen.


Skal dere resertifiseres?

Vi har utviklet en veileder for resertifisering, som tar deg gjennom prosessen steg for steg. I tillegg gjennomføres det jevnlige webinarer, som gir deg veiledning på hvordan virksomheten skal gå frem for å forberede resertifiseringen. Dersom du i tillegg ønsker å se videoer om resertifisering og utfylling av miljøkartlegging, kan du registrere deg og kjøpe tilgang til video-læring i Miljøfyrtårn-akademiet


Innkjøp

Ved å stille miljøkrav og etterspørre miljøsertifisering ved innkjøp, har virksomheter i både privat og offentlig sektor stor makt til å påvirke markedet i en grønn retning, og sikre at varer og tjenester blir så miljøvennlige som mulig. 

Stiftelsen Miljøfyrtårn har sammen med Debio, Svanemerket og Fairtrade Norge lansert en veileder for bruk av anerkjente merkeordninger og anerkjent miljøledelse i offentlige innkjøp. Veilederen gjør det enklere å stille miljøkrav i offentlige innkjøp.