Wenche Køso, administrasjonsansvarlig på Ål Videregående skole.

Wenche Køso, administrasjonsansvarlig på Ål Videregående skole.

Wenche Køso, administrasjonsansvarlig på Ål Videregående skole.