515deded-22e0-4e8f-be9c-98112d1b3808

Innledere fra lanseringen står oppstilt foran en skjerm.