Profilbilde av daglig leder og styreleder

Våre anbefalinger til regjeringserklæringen

Den nye regjeringen har en stor oppgave foran seg når de skal lede landet gjennom et taktskifte for grønn omstilling. Miljøfyrtårn sendte brev til de to partilederne som nå forhandler frem en ny regjeringserklæring. Vi mener det særlig er viktig å stimulere til bruk av miljøledelse, og å legge til rette for grønn omstilling i små og mellomstore bedrifter.

Her er brevet fra Miljøfyrtårn:


Angående kvalitet og styring i norske virksomheters grønne omstilling

Vi skriver til deg i forbindelse med de forestående regjeringsforhandlingene.

Miljøfyrtårn er den mest brukte miljøsertifiseringen blant norske virksomheter. Ordningen skal bidra med positiv miljøeffekt gjennom konkrete tiltak, og er særlig tilpasset små og mellomstore aktører. Miljøfyrtårn er anerkjent på linje med EUs egen ordning (EMAS) og ISO14001. Sertifisering via Miljøfyrtårn gir dermed tilgang å svare på offentlige anbud som krever miljøledelse i hele EU/ EØS. Våre stiftere er partene i arbeidslivet (LO, NHO og Virke), KS, SMB-Norge og et antall kommuner og fylkeskommuner.

Vi har høye forventninger til regjeringsplattformens ambisjoner innen klima og miljø. Den påtroppende regjeringen vil måles på hvorvidt den styrer Norge gjennom en grønn omstilling med tydelige resultater i form av lavere klimagassutslipp, bevaring av miljø og biologisk mangfold. Målrettet styring med virkningsfulle tiltak vil være avgjørende for effekten av arbeidet. Ikke bare fra regjeringens side, men hos store og små aktører i privat og offentlig sektor. God mål- og tiltaksstyring vil sørge for at hver enkelt aktør retter sine tiltak dit virksomhetens potensiale for miljøgevinst er størst. Kombinert med krav om offentlig tilgjengelige klimaregnskap, vil dette gi konkrete resultater for klimaet og miljøet. Tredjepartssertifisering av miljøledelse gir i tillegg en kvalitetssikring og kan forhindre grønnvasking. Krav i offentlige anskaffelser kan bidra til å drive frem effektiv miljø- og klimaledelse i norsk næringsliv.

Frem til nå har virkemiddelpolitikk for klima og miljø i næringslivet i stor grad vært rettet mot de store aktørene. 98 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore. Disse står for nær halvparten av sysselsetting og omsetning i næringslivet. Virkemiddelpolitikk for grønn omstilling i bredden av norsk næringsliv er helt nødvendig for å lede landet gjennom det taktskiftet som nå er nødvending.

Våre anbefalinger til regjeringserklæringen

  • Regjeringen vil stimulere til bruk av miljøledelse i offentlig og privat sektor, med det formål å sikre kvalitets- og resultatbasert mål- og tiltaksstyring i klima- og miljøarbeidet.
  • Regjeringen vil legge til rette for grønn omstilling i små og mellomstore bedrifter.

Med vennlig hilsen

Ann Kristin Ytreberg
Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn

Are Tomasgard
LO-sekretær
Styreleder i Stiftelsen Miljøfyrtårn


Brevet ble sendt til Jonas Gahr Støre (AP), Trygve Slagsvold Vedum (SP) og Audun Lysbakken (SV), samt lederne av våre stiftere LO, Virke og NHO, KS og SMB-Norge i forkant av regjeringsforhandlingene. Kopi ble sendt til Hadia Tajik, Espen Barth Eide, Peggy Hessen Følsvik, Ole Erik Almlid, Ivar Horneland Kristensen, Lasse Hansen. Kristin Hofstad // Oslo, 23. september 2021

grønnomstilling, Politikk, Regjering