Stikkord: Varme

Brekke Sanitær på pumpejobb

Bærekraft kan kutte kostnader

Rørentreprenørbedrifter som satser på bærekraft vil få et konkurransefortrinn. Det hevder daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.  

I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra ResponsAnalyse sier at 75% foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter. I tillegg er det stadig større miljøkrav i offentlige anskaffelser, og skjerpede krav til inneklima, energieffektivitet og miljø i byggenæringen.

Kunder vil ha mer bærekraft. Bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor risikerer å bli akterutseilt, sier Ytreberg.

– Få orden i eget hus

Miljøfyrtårn-lederen mener rørleggerbransjen har gode muligheter til å lykkes med det grønne skiftet.

Det første man bør gjøre er å få orden i eget hus ved å drifte på en lønnsom og bærekraftig måte. I tillegg har bransjen et stort ansvar i å gi kundene miljøvennlige valg, ved å kunne tilby bærekraftige og energieffektive løsninger.

En konkret og effektiv måte å satse på bærekraft er å være miljøsertifisert. En sertifisering som Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel og et bevis på at virksomheten jobber helhetlig og systematisk med miljøtiltak.

Jeg håper flere i bransjen ser nytten av å satse på bærekraft, og at det lønner seg å tenke nytt og være fremtidsrettet. Hvem vil vel ikke oppnå lavere kostnader og flere kunder, spør Ytreberg.

Halverte utgiftene 

En god miljøpådriver i rørleggernæringen er Brekke Sanitær, som har tatt grep om driften etter å ha blitt Miljøfyrtårn-sertifisert i 2013. Rørleggerbedriften har blant annet gjort en stor jobb med å få i gang kildesortering og rutiner for innkjøp av varer.

Vi har halvert utgiftene på avfallshåndtering ved å være mer bevisste. Rørleggerne våre kommer nå og sier ifra om det har blitt rotete eller sortert dårlig på lageret, sier Arild Brekke, daglig leder og rørleggermester i Brekke Sanitær.

Han er fornøyd med å ha fått på plass bedre miljørutiner i egen bedrift, men mener bransjen henger litt etter.

Vi opplever foreløpig ikke spesielt stor miljøbevissthet fra kunder eller oppdragsgivere, men vi har fokus på å påvirke flere til å ta smarte miljøvalg, sier Brekke.

Hjelper kundene

Den miljøbevisste bedriften leverer vann, varme og energi til privat- og proffmarkedet. En viktig del av jobben er å hjelpe kunder med å velge, planlegge og installere riktige og energieffektive varmeløsninger, som er bra for både indre og ytre miljø – og for lommeboka.

Folk kan spare mye utgifter på å tenke alternativt i forhold til tradisjonell elektrisk oppvarming. Vannbåren varme kan for eksempel være en god investering i mange hjem, sier Brekke.

Miljøengasjementet er godt forankret i bedriften, som ser optimistisk på fremtiden som Miljøfyrtårn.

Vi håper vårt miljøengasjement vil bidra til å tiltrekke flere kunder. Vi anbefaler alle i bransjen å bli miljøsertifisert. Du sparer både tid og penger ved å være litt mer miljøbevisst, og du viser at du følger med i tiden ved å satse på bærekraft. 

Brekke Sanitær rørleggere
Ansatte i Brekke Sanitær hjelper kundene med å velge og installere energieffektive varmeløsninger.
Rørentrepenørene Norge tilbyr alle medlemmer en enkel og rimelig måte å bli Miljøfyrtårn-sertifisert gjennom et eget nettbasert kursopplegg som gjør bedriften klargjort til sertifisering på 1-2-3. Meld deg på her: https://rornorge.no/nyheter/miljofyrtarn-pa-1-2-3-article2476-321.html