Stikkord: Bilforhandler

Pc i bil

Fikk miljøkampen til Toyota fram i lyset

Toyota-forhandleren Bauda ble Miljøfyrtårn-bedrift for å løfte fram egen miljøinnsats. Det virket.

Miljøfyrtårn er konkret, praktisk og effektiv. Sertifiseringen inspirerer medarbeiderne til å gjøre det lille ekstra som skal til. Dessuten sender Miljøfyrtårn-merket et klart signal ut at Toyota-forhandlerne bryr seg om miljøet, sier Ole Arne Sønsteby, servicesjef i Toyota Oslo AS.

At Toyota vil framstå som miljøansvarlig, er ikke så rart. Den japanske bilprodusenten har siden 1977 ledet an utviklingen av hybridbiler med lave CO2-utslipp. I dag har alle Toyota personbiler hybridteknologi. Verdens ledende personbilprodusent bruker også store ressurser på å utvikle neste generasjons nullutslippsbiler. Stikkord er hydrogendrevne biler og elbiler med en ny og mer effektiv batteriteknologi enn dagens elbiler har.

Landets største Toyota-forhandler, Bauda, er forpliktet til å være i front når det gjelder å drive virksomheten på en måte som gir minst mulig fotavtrykk på miljøet.

Vi kjenner på ansvaret som følger med merkenavnet Toyota. Vi har i mange år vært ISO-sertifisert og har gjort tiltak på alt fra energiforbruk til resirkulering av avfall. Men systemet har vært byråkratisk og tungt å gjennomføre i alle ledd. Dessuten vet ikke folk flest hva ISO-sertifisering innebærer. Vi trengte et system som var enkelt og som kommuniserer godt utad. Her innfrir Miljøfyrtårn, sier Sønsteby.

Bauda Toyota biler
Toyota har siden 1977 ledet an utviklingen av hybridbiler med lave CO2-utslipp. FOTO: Toyota Norge

Brukervennlig

Bauda har Miljøfyrtårn-sertifisert konsern og 19 forhandler-bedrifter. Sønsteby sier Miljøfyrtårns effektive og brukervennlige rapporteringsprosess for konsern er gull verd.

Vi fikk tommelen opp fra medarbeiderne da vi presenterte Miljøfyrtårn første gang. Dette er vi med på, var svaret. Vi fikk medarbeidere som var mer motivert til å jobbe med miljøforbedring, sier Sønsteby.

Miljøfyrtårns portal for innrapportering sørger for rask innhenting av data fra forhandlerne. Videre bearbeiding utføres av noen få personer i konsern, slik at forhandlerne slipper å styre med tallarbeidet.

Toyota Oslo - miljøfyrtårndiplom
I oktober 2018 fikk Toyota Oslo tildelt det synlige beviset på sitt miljøarbeid fra byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

Kuttet jobbkjøring

Erik Hovden, HMS-ansvarlig i Toyota Østfold & Follo, sier de allerede begynner å se resultater av Miljøfyrtårn-sertifiseringen.

Det har vært en lærerik prosess som har bevisstgjort oss alle i forhold til hva vi kan gjøre lokalt forå minske fotavtrykket vårt på miljøet. Vi setter oss klare mål, og medarbeiderne er motivert til å gjøre sitt for at vi når dem, sier Hovden.

Resultatene begynner å komme: 80 prosent av alt avfall blir nå resirkulert, kun 20 prosent går som restavfall. Papp, metall og all plast, også hardplast kildesorteres.

Vi har enorme mengder plast som vi nå resirkulerer i stedet for at det går til forbrenning, sier Hovden.

Det foreløpig siste miljøtiltaket går på å redusere bilkjøring til møter. Nå foregår de fleste møtene mellom butikkene i Bauda via et digitalt konferansesystem.

Mindre bilkjøring betyr mindre utslipp og et bedre miljøregnskap for oss, sier Hovden.