Stikkord: Årets Miljøfyrtårn 2021

– Viser at lønnsomhet og bærekraft er mulig å kombinere

Disse virksomhetene vant Årets Miljøfyrtårn:

– Viser at lønnsomhet og bærekraft er mulig å kombinere

En har kuttet CO2-utslipp kraftig til tross for økt omsetning og antall ansatte, en annen har installert solcelleanlegg på hele fabrikk-taket. Her er Årets Miljøfyrtårn for 2021 – og noen av de konkrete klima- og miljøtiltakene som førte til seier.

Økt omsetning, mindre utslipp

Nordic Steel mottok utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn 2021 (små og mellomstore virksomheter) fordi de har vist at en industribedrift kan få til kraftige kutt i CO2-utslipp til tross for ekspansiv vekst.

Som leverandør av stålprodukter har de dermed styrket sin posisjon i et marked som etterspør grønnere stål.

– Det er en stor anerkjennelse å få prisen som Årets Miljøfyrtårn. Det beviser at det målrettede arbeidet vi gjør innen miljø og bærekraft i vår industri blir lagt merke til.

Det sier konsernsjef Børre Lobekk i Nordic Steel, og fortsetter:

– Det er et kvalitetsstempel som forteller at Nordic Steel er en trygg og fremtidsrettet samarbeidspartner. Prisen er en inspirasjon til å fortsatt jobbe for å være Norges grønneste stålsenter.

VOKSER PÅ BÆREKRAFTIG VIS: Nordi Steel er blant vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2021. Foto: NORDIC STEEL

Store kunder blir stadig tøffere i sine miljøkrav. Nordic Steel posisjonerer seg med sin grønne konkurransekraft, og har tatt en sterk posisjon i det grønne skiftet.

Miljøfyrtårns jury er imponert over det moderne og fremtidsrettete industrikonsernet, og ekstra imponert over hvordan Nordic Steel viser at det kan være finansielt gunstig å ta grønnere valg.

I 2016 slapp Nordic Steel ut 158,59 tonn CO2, mot 122,76 tonn CO2 i 2020. Dette selv om stålselskapet i 2016 hadde 38 ansatte og en omsetning på 60 millioner, og i 2020 65 ansatte og en omsetning på 150 millioner kroner.

– Det er utrolig imponerende å se en virksomhet vokse raskt, både i antall ansatte og i omsetning, men samtidig redusere CO2-utslippet sitt betydelig. De viser at lønnsomhet og bærekraft er mulig å kombinere, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

– Skal vi lykkes med grønn omstilling, kreves det virksomheter som tenker slik som Nordic Steel. All ære og klapp på skulderen, legger hun til.

Konkrete tiltak fra Nordic Steel – VIS MER ↓

Tilbyr resirkulert, grønt stål og kan dokumentere fotavtrykket til produktene de lager. Klimasatsingen og -rapporteringen gir kundene lavere CO2-fotavtrykk.

Resirkulerer over 90 prosent av alt avfall.

Tilbyr elbil-ladere og elektriske bysykler til bruk for alle i lokalsamfunnet, ikke bare for de ansatte.

Stiller krav til leverandører og transportører om miljøstyringssystem eller sertifisering. Transportørene som brukes må være «fair transportsertifiserte».

Godt forankret bærekraftstrategi i øverste ledelse, og brukes som en rettesnor for hvordan hele organisasjonen jobber med bærekraft og miljø.

PRODUSERER SOLCELLER: Osnes Nordic Group har solcelleanlegg på hele fabrikktaket. Foto: OSNES NORDIC GROUP

Liten bedrift, stor innvirkning

Osnes Nordic Group AS, som produserer løsninger til kontor og skole på fabrikken i Jevnaker, har fått utmerkelsen Årets Inspirasjon 2021 for sitt gjennomgående fokus på miljø, både i drift og i produkter.

Med solcelleanlegg på hele fabrikktaket har Osnes lyktes med å gjøre fabrikken 100 prosent energinøytral.

Bærekraft løftes også systematisk gjennom stadig bedre metoder for gjenvinning og resirkulering av materialer. Osnes har 13 ansatte, og beviser at selv små bedrifter kan ha en stor positiv innvirkning på miljøet.

Både Miljøfyrtårns jury og publikum har latt seg imponere over Osnes sitt miljøarbeid. I år kunne publikum stemme på sin favoritt til inspirasjonsprisen, og blant åtte utvalgte kandidater var det altså Osnes, med hele 24 prosent av stemmene, som stakk av med seieren.

– Det er miljøet som er den store vinneren! Vi er bare en budbringer i dette viktige arbeidet, og prisen blir for oss en anerkjennelse på at vi gjør de riktige valgene, forteller Rolf Ravne, partner i Osnes.

Osnes utmerker seg spesielt på sine suksessfulle miljøtiltak innenfor energibruk, men imponerer også med en helhetlig bevissthet på produktenes livssyklus, holdbarhet og mulighet for gjenvinning/gjenbruk.

– Vi har mange eksempler på at vi henter inn brukte tavler og gir dem nytt liv. I desember var vi på et oppdrag for å montere en tavle for en kunde som hadde en glasstavle fra 1966. Denne kom opprinnelig fra oss, avslutter Ravne.

Konkrete tiltak fra Osnes – VIS MER ↓

Jobber aktivt med produktenes livstidsyklus, holdbarhet og mulighet for gjenvinning/gjenbruk, og med 30 års garanti. Lager innredningsløsninger til kurs, konferanse, møte- og undervisningsrom, som f.eks. skrivetavler, whiteboard og glasstavler.

Jobber målrettet for at alle produktene skal være karbonnøytrale innen 2030.

Montert eget solcelle-anlegg som dekker en flate på 950 m2 og produserer ca. 130.000 kWh/år. Det gjør fabrikken og produksjonen 100 prosent energinøytral. Siden solcelleanlegget ble startet opp oktober 2019, har Osnes produsert hele 224 MWh strøm, som tilsvarer en miljøgevinst på 87.700 tonn CO2. Dette tilsvarer den samme gevinsten som å plante 2617 trær.

Har sterkt fokus på at ansatte skal jobbe for gjenvinning av materialer.

Jobber systematisk med å redusere CO2-utslipp, fra 2019 til 2020 reduserte de med hele 24 prosent.

– En stor glede og ære

Kommunalbanken (KBN) mottar utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn 2021 (konsern og store virksomheter) for sin aktive rolle i å omstille samfunnet med sine grønne finansieringsløsninger for kommune-Norge.

– Det er en stor glede og ære å bli kåret til vinner av Årets Miljøfyrtårn 2021. KBN har hatt bærekraft høyt på agendaen i mange år og jobbet målrettet over tid for å integrere dette i hele vår virksomhet og bygge en bærekraftskultur, sier Jannicke Trumpy Granquist, som er administrerende direktør i KBN.

People in nature, Flash photography, Vision care, Street fashion, Glasses, Plant, Sleeve, Happy, Grass, Eyewear
KOMMUNALBANKEN-DIREKTØR: Jannicke Trumpy Graquist. Foto: KOMMUNALBANKEN
– Vi har vært bevisst på at skal vi stille høye krav til bærekraft hos andre, så vi må minst leve opp til de samme forventningene selv. Da er det utrolig stas for meg, på vegne av alle ansatte i KBN, å kunne ta imot denne prisen. Det er en synlig anerkjennelse av innsatsen, fortsetter KBN-lederen.

Juryen peker på at bærekraft gjennomsyrer måten Kommunalbanken driver hele virksomheten på.

Med slagordet «Vi finansierer fremtiden» utviser Kommunalbanken en klar ambisjon om å være kommunesektorens viktigste samarbeidspartner når overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn skal finansieres.

Kommunalbanken sin helhetlige bærekraftsinnsats både internt, lokalt, sosialt og økonomisk viser at de også etterlever sine ambisjoner i aller høyeste grad.

– Kommunalbanken utmerker seg ikke bare gjennom en rekke vellykkede miljøtiltak i egen virksomhet, men imponerer spesielt med hvordan de aktivt jobber for å «spille andre gode» slik at de velger grønne løsninger, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, på vegne av juryen.

– Gjennom samarbeid, åpenhet og tydelige mål har de utviklet flere grønne verktøy og produkter for sine kunder – og har over 300 grønne prosjekter som har resultert i betydelige unngåtte og reduserte CO2-utslipp. I tillegg tar KBN en stor og viktig del av ansvaret for kunnskapsoverføring til kommune-Norge og resten av bransjen, avslutter Ytreberg.

Konkrete tiltak fra Kommunalbanken – VIS MER ↓

Har forankret bærekraft som hovedsatsingsområde, jobber målrettet og strategisk for å integrere bærekraft i sin forretningsmodell og for å være en «Bærekraftig samfunnsbygger».

Tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer i kommunal sektor, og har en utestående, og stadig voksende, portefølje på 31,9 milliarder kroner. Det tilsvarer 10 prosent av deres totale utlån i 2021. Grønne lån har stått for mellom 36 og 50 prosent av utlånsveksten til KBN de siste tre årene, på tross av at de stiller strenge krav til prosjektene som finansieres med disse lånene.

Har unngått/redusert 37.203 tonn CO2e årlig klimagasser som følge av de over 300 grønne prosjektene de finansierer.

Har lansert et klimarisikoverktøy som skal bidra til at norske kommuner får enda bedre beslutningsgrunnlag for valg av investeringer.

Les mer om klimarisikoverktøyet her!

Har gitt ut et eget gratis klimahefte «Klimakunnskap – lokalt og globalt» til bruk i undervisning, blant annet i skoler i alle landets fylker.

Nordic Steel ansatte mottar utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn

Her er vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2021

Her er vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2021

For sjette gang kårer vi Årets Miljøfyrtårn – en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser vei mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Målet med prisen er å inspirere enda flere norske virksomheter til grønn omstilling.

I 2021 har juryen vurdert nærmere 60 kandidater, hvorav følgende tre virksomheter går av med priser:

🏆 Årets Miljøfyrtårn 2021 – konsern og store virksomheter: Kommunalbanken
🏆 Årets Miljøfyrtårn 2021– små og mellomstore virksomheter: Nordic Steel AS
🏆 
Årets Inspirasjon 2021: Osnes Nordic Group AS 

Juryens begrunnelse:

Juryen: Ann-Kristin Ytreberg (administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – organisasjon og samfunn i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og og nestleder Kjetil Bjørklund (KS).

KOMMUNALBANKEN

Kommunalbanken mottar utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn 2020 (konsern og store virksomheter) for sin aktive rolle i å omstille samfunnet med sine grønne finansieringsløsninger for kommune-Norge.

– KBN utmerker seg ikke bare gjennom en rekke suksessfulle miljøtiltak i egen virksomhet, men imponerer spesielt med hvordan de aktivt jobber for å «spille andre gode» til å velge grønne løsninger, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn på vegne av juryen.

 – Gjennom samarbeid, åpenhet og tydelige mål har de utviklet flere grønne verktøy og produkter for sine kunder – og har over 300 grønne prosjekter som har resultert i betydelige unngåtte og reduserte CO2-utslipp. I tillegg tar KBN en stor og viktig d

Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør i KBN
Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør i KBN

el av ansvaret for kunnskapsoverføring til kommune-Norge og resten av bransjen, sier Ytreberg.

Juryen peker på at bærekraft gjennomsyrer måten KBN driver hele virksomheten på. Med slagordet «Vi finansierer fremtiden», utviser KBN en klar ambisjon om å være kommunesektorens viktigste samarbeidspartner når overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn skal finansieres. KBN sin helhetlige bærekraftsinnsats både internt, lokalt, sosialt og økonomisk, viser at de også etterlever sine ambisjoner i aller høyeste grad – og er et forbilledlig Miljøfyrtårn. 

– Det er en stor glede og ære å bli kåret til vinner av Årets Miljøfyrtårn 2021. KBN har hatt bærekraft høyt på agendaen i mange år og jobbet målrettet over tid for å integrere dette i hele vår virksomhet og bygge en bærekraftskultur. Vi har vært bevisst på at skal vi stille høye krav til bærekraft hos andre, så må vi minst leve opp til de samme forventningene selv. Da er det utrolig stas for meg på vegne av alle ansatte i KBN å kunne ta imot denne prisen som en synlig anerkjennelse av innsatsen, sier Jannicke Trumpy Granquist som er administrerende direktør i KBN.

Dette er noe av arbeidet med klima og miljø som har imponert juryen:

 • Har forankret bærekraft som hovedsatsningsområde, jobber målrettet og strategisk for å integrere bærekraft i sin forretningsmodell og for å være en «Bærekraftig samfunnsbygger».
 • Tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer i kommunal sektor, og har en utestående (og stadig voksende) portefølje på 31,9 milliarder kroner (10 prosent av deres totale utlån) i 2021. Grønne lån har stått for mellom 36 og 50 prosent av utlånsveksten til KBN de siste tre årene, på tross av at de stiller strenge krav til prosjektene som finansieres med disse lånene.
 • Har unngått/redusert 37 203 tonn CO2e årlig klimagasser som følge av de over 300 grønne prosjektene de finansierer.
 • Har lansert et klimarisikoverktøy som skal bidra til at norske kommuner får enda bedre beslutningsgrunnlag for valg av investeringer.
 • Har gitt ut et eget gratis klimahefte «Klimakunnskap – lokalt og globalt» til bruk i undervisning, blant annet i skoler i alle landets fylker.
 • Har arrangert og/eller deltatt som innledere på flere arrangementer med tema grønn finans, klimarisiko og kommunenes rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn.
 • Arrangerer årlig «Årets lokale klimatiltak – en konkurranse som premierer de beste klimatiltakene i kommunesektoren (i samarbeid med KS og Miljøstiftelsen Zero konkurransen).
 • Har publisert et oppdatert rammeverk for grønne obligasjoner som sørger for at deres grønne prosjekter står seg opp mot FNs bærekraftsmål, EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter, samt forplikter KBN til årlige tredjepartsvurderinger.
 • Vant «Årets miljøeffektrapport» i 2020, som er en transparent og leservennlig oversikt over miljøeffekten av bankens grønne portefølje.
 • Leder et nordisk initiativ (sammen med svenske Kommuninvest): «iNordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting”, som har fått internasjonal pris og anerkjennelse.
 • Leverer solide bærekraftsrapporter i henhold til EU-standarder som CDP, ESG og TCFD.
 • Har forbedret egen drift gjennom tiltak som skaper et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær, samt innført en rekke rutiner for mer miljøvennlig transport f.eks. gjennom utstrakt bruk av digitale møter og webinarer (etablert eget studio) og økt bruk av hjemmekontor.
 • Har et eget internt «Green Team» som jobber på tvers av avdelingene med tiltak for å redusere egne utslipp, og for å øke de ansattes kunnskap og oppmerksomhet om klima, miljø og egen atferd, f.eks. «Fem på fredag», hvor ukens viktigste klima- og miljønyheter oppsummeres på intranett.

Bank- og finansbransjens grønne påvirkningskraft er helt avgjørende for at Norge skal lykkes med omstilling til et lavutslippssamfunn. Det er derfor svært gledelig å se hvordan Kommunalbanken viser vei gjennom både drift og utlåns- og finansieringsløsninger med miljøprofil. Kommunalbanken er også en synlig stemme som viser vei for andre i bank og finansbransjen og de påvirker kommune-Norge i riktig retning, avslutter Ytreberg.


NORDIC STEEL AS 

Nordic Steel mottar utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn 2021 (små og mellomstore virksomheter) for sin grønne konkurransekraft som underleverandør til industrien og kraftige kutt i CO2-utslipp til tross for økt omsetning og antall ansatte. 

Store kunder blir stadig tøffere i sine miljøkrav. Nordic Steel posisjonerer seg som en underleverandør til industrien med sin grønne konkurransekraft, og har tatt en sterk posisjon i det grønne skiftet. Til tross for at Nordic Steel har økt omsetningen og antall ansatte betydelig de siste årene, har CO2-utslippene gått kraftig ned. Miljøfyrtårns jury er imponert over det moderne og fremtidsrettete industrikonsernet, og tildeler de prisen for Årets Miljøfyrtårn 2021 for små og mellomstore virksomheter.

–  Det er utrolig imponerende å se en virksomhet vokse raskt, både i antall ansatte og i omsetning, men samtidig redusere CO2-utslippet sitt betydelig. De viser at lønnsomhet og bærekraft er mulig å kombinere. Skal vi lykkes med grønn omstilling kreves det virksomheter som tenker slik som Nordic Steel. All ære og klapp på skulderen, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Nordic Steel er en komplett levrandør av mekanisk produksjon innenfor avansert platebearbeiding, sertifisert sveis og montasje. De er et ledende kompetansesenter innen stål, og jobber med prosjekter i alle størrelser. Selskapet jobber med små og store aktører på prosjekter innenfor alt fra olje og gass, akvakultur og maritim næring, HVAC, samferdsel og infrastruktur, bygg- og anlegg, forsvar og diverse annen industri.

– Det er en stor anerkjennelse å få prisen som årets Miljøfyrtårn. Det beviser at det målrettede arbeidet vi gjør innen miljø og bærekraft i vår industri blir lagt merke til, og det er et kvalitetsstempel som forteller at Nordic Steel er en trygg og fremtidsrettet samarbeidspartner. Prisen er en inspirasjon til å fortsatt jobbe for å være Norges grønneste stålsenter, sier konsernsjef Børre Lobekk i Nordic Steel.

Nordic Steel stikker av med utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn 2021 for små og mellomstore virksomheter.

Dette er noen av miljøtiltakene til Nordic Steel AS:

 • Tilbyr resirkulert, grønt stål og kan dokumentere fotavtrykket til produktene de lager. Klimasatsingen og -rapporteringen gir kundene lavere CO2-fotavtrykk.
 • Betydelig reduksjon av CO2-utslipp. I 2016 slapp de ut 158,59 tonn CO2, mot 122,76 tonn CO2 i 2020. Dette er spesielt imponerende fordi Nordic Steel i 2016 hadde 38 ansatte og en omsetning på 60 millioner, og i 2020 65 ansatte og en omsetning på 150 millioner kroner.
 • Resirkulerer over 90 prosent av alt avfall.
 • Tilbyr elbil-ladere og elektriske bysykler til bruk for alle i lokalsamfunnet, ikke bare for de ansatte.
 • Både klimautslipp og energibruk fra Nordic Steels lokaler har blitt lavere de siste årene, til tross for økning i både bygningsmasse, omsetning, produksjon og antall ansatte.
 • Stiller krav til leverandører og transportører om miljøstyringssystem eller sertifisering. Transportørene som brukes må være «fair transportsertifiserte».
 • Godt forankret bærekraftstrategi i øverste ledelse, og brukes som en rettesnor for hvordan hele organisasjonen jobber med bærekraft og miljø.
 • Jobber systematisk med FNs bærekraftsmål.


OSNES NORDIC GROUP AS

Osnes Nordic Group AS har fått utmerkelsen Årets Inspirasjon 2021 for sitt gjennomgående fokus på miljø, både i drift og i produkter. De fremstår som en inspirasjon for andre bedrifter ved å gjøre konkrete, synlige og effektive miljøvalg.

Med solcelleanlegg på hele fabrikk-taket har Osnes lykkes med å gjøre fabrikken 100% energinøytral. Bærekraft løftes også systematisk gjennom stadig bedre metoder for gjenvinning og resirkulering av materialer. De beviser at selv små bedrifter kan ha en stor positiv innvirkning på miljøet.

Både Miljøfyrtårns jury og publikum har latt seg imponere over Osnes sitt miljøarbeid. I år kunne publikum stemme på sin favoritt til inspirasjonsprisen, og blant åtte utvalgte kandidater stakk Osnes av med seieren (hele hele 24 % av stemmene).

– Det er jo miljøet som er den store vinner! Vi er bare en budbringer i dette viktige arbeidet og prisen blir jo for oss en anerkjennelse på at vi gjør de riktige valgene, forteller Rolf Ravne, partner i Osnes.

Dette er noen av miljøtiltakene til Osnes:

 • Jobber aktivt med produktenes livstidsyklus, holdbarhet og mulighet for gjenvinning/re-bruk, og med 30 års garanti (lager innredningsløsninger til kurs, konferanse, møte- og undervisningsrom, som f.eks. skrivetavler, whiteboard og glass-tavler).
 • Jobber målrettet for at alle produktene skal være karbonnøytrale innen 2030.
 • Montert eget solcelle-anlegg som dekker en flate på 950 m2 og produserer ca. 130 000 kWh/år og gjør fabrikk og produksjon 100 % energinøytral. Siden solcelleanlegget ble startet opp oktober 2019 har Osnes produsert hele 224 MWh strøm, som tilsvarer en miljøgevinst på 87.700 tonn CO2. Dette tilsvarer den samme gevinsten som å plante 2617 trær.
 • Har sterkt fokus på at ansatte skal jobbe for gjenvinning av materialer.
 • Jobber systematisk med å redusere Co2 utslipp, fra 2019 til 2020 reduserte de med hele 24 %.
 • Stort søkelys på unødvendig emballasje. Ved større leveranser gjør Osnes en evaluering om det kan leveres i bulk forpakning. Dette gir utslag både med tanke på transportvolum og besparelse av emballasje kassering.

Osnes utmerker seg spesielt på sine suksessfulle miljøtiltak innenfor energibruk, men imponerer også med en tankegang rundt produktenes livssyklus, holdbarhet og mulighet for gjenvinning/re-bruk.

– Vi har mange eksempler på at vi henter inn brukte tavler og gir de nytt liv. Sist uke var vi på et oppdrag for å montere en tavle for en kunde som hadde en glasstavle fra 1966. Denne kom opprinnelig fra oss, avslutter Ravne.

Med solcelleanlegg på hele fabrikk-taket har Osnes Nordic lykkes med å gjøre fabrikken 100% energinøytral. Foto: Osnes 

Grafisk promobilde for konkurransen Årets Miljøfyrtårn 2021

Her er finalistene til Årets inspirasjon 2021

Stem på din favoritt

Hvem fortjener årets inspirasjonspris?

Nærmere 60 virksomheter er nominert i konkurransen Årets Miljøfyrtårn 2021. Nå kan du stemme på din favoritt blant åtte utvalgte finalister i kategorien «Årets inspirasjon 2021», og være med å avgjøre hvem som vinner.

Årets Miljøfyrtårn er en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser vei mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Målet med prisen er å inspirere enda flere norske virksomheter til handling og til å øke farten på den grønne omstillingen. Tre prises deles ut, der én av prisvinnerne avgjøres av publikumsstemmer. Alle tre vinnerne offentliggjøres 15. desember under en digital prisutdeling via Miljøfyrtårns Facebook-side. Les mer om konkurransen her.

AVSTEMMINGEN ER STENGT

Dette er finalistene:

 

Boen Gård

Restaurant og konferanse-/selskapslokale

Ærverdige og historiske Boen Gård har med sin fantastiske beliggenhet en ambisjon om at kjøkkenet skal bli så selvforsynt som overhodet mulig når det kommer til råvarer: med kortreist og sesongbasert mat, og med et stort fokus på dyrevelferd.

Dette er noen av miljøtiltakene til Boen Gård:

 • Jobber systematisk med lokale samarbeidspartnere innenfor 90 minutter i omkrets av Boen Gård.
 • Bruker som hovedregel det de har tilgjengelig i serveringen, som sesongbasert mat og hele dyr til matproduksjon, i stedet for bare de beste delene.
 • Høster grønnsaker, epler, bær, urter og honning fra egen hage. Sauer beiter på egne uteområder, og fisken på menyen er villaks fra egen fiskerett.
 • Har lang historie: 500 år med historie bak seg – bruker det gamle for å finne det nye.

Les mer her


Heidenreich AS

Handel / Rørgrossist

Med 21 Miljøfyrtårn-sertifiserte enheter og over 300 ansatte, jobber Heidenreich med miljø- og samfunnsansvar i alle ledd i organisasjonen. De har satt seg ambisiøse mål for å redusere utslippene sine og løfte miljøinnsatsen både når det gjelder driften, produksjonen og transporten. 

Dette er noen miljøtiltakene til Heidenreich:

 • Har redusert sine utslipp, blant annet innen varetransport, flyreiser og persontransport. De er i gang med å bygge ut ladestasjoner på sine avdelinger, endre innkjøpsrutiner og jobber målrettet for en utslippsfri transportflåte og mot 70 % mindre utslipp innen 2030.
 • Har en sorteringsgrad på 88 % prosent.
 • Jobber for mest mulig miljøvennlige produkter i  sortimentet og for å minimere emballasje.
 • Jobber med å forankre miljøsatsingen blant alle ansatte gjennom opplæringsprogammer.
 • Jobber aktivt og offensivt etter tydelige prinsipper og mål for å redusere sitt fotavtrykk og å gå foran som et godt eksempel.

Les mer her


King Coffee

Leverandør av kontorkaffe

Kontorkaffe-leverandøren begeistrer kaffelskere gjennom sin delingsbaserte forretningsmodell, som ikke bare sørger for bærekraftig kvalitetskaffe, men som også påvirker andre menneskers liv. King Coffee drives sterkt av miljøhensyn og samfunnsansvar – og for at lønnsomhet ikke skal gå på bekostning av klima og miljø.

Dette er noen av tiltakene til King Coffee:

 • Har lansert et kafferegnskap – som gir kundene hvert sitt regnskap som viser hvordan deres delingsbaserte forretningsmodell bidrar til en bedre verden. Dette er også et viktig verktøy for å avsløre grønnvasking.
 • Bruker deler av omsetningen fra kaffemaskinene til å bygge vannstasjoner i Etiopia i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, i tillegg til å bygge skoler i samarbeid med Plan. 
 • Har samlet 4 tonn kaffegrut fra sine kunder, og av det dyrket frem 980 kg delikat østerssopp! 
 • Nektet utleier å pusse opp egne lokaler for å kunne gjenbruke møbler til utstillingsrom og verksted. Har laget interiør med pallene som kaffen kommer på. 

Les mer her


Roligheden gård barnehage

Kommunal Barnehage

Kloden er til låns og skal gis videre til våre barn. Roligheden gård barnehage har vært Miljøfyrtårn-sertifisert i 13 år, og jobber hver dag med å lære barna å bli glade i naturen og ta vare på den. Barnehagens fokus på mangfoldsarbeid, bærekraftig mat og reduksjon av matsvinn er også et eksempel til etterfølgelse.

Dette er noen av miljøtiltakene til barnehagen:

 • Fletter miljøarbeidet inn i den daglige driften og det pedagogiske arbeidet.
 • Bruker naturen og nærmiljøet som inspirasjon til lek og pedagogiske aktiviteter.
 • Jobber aktivt med miljøbevisshet hos både ansatte, foreldre og barn.
 • Bruker ressurser på å beregne mat og hindre matsvinn, og lager billig og sunn mat.
 • Har en mangfoldig personalgruppe med mange erfarne fagfolk innen ulike aldersgrupper, kjønn, og med flere ulike kulturelle bakgrunner. 

Les mer her


Handelshøyskolen BI

Utdanning og forskning

BI har som studiested en enestående mulighet til å bygge bærekraftsforståelse blant fremtidens bedriftsledere. Det ansvaret tar de, både gjennom liv og lære, og praktiserer miljøansvar både i drift, undervisning og forskning.

Dette er noen av miljøtiltakene til BI:

 • Satser stort på å utdanne ansvarlige ledere og utvikle kunnskap og forskning for et bærekraftig samfunn.
 • Har en unik mulighet til å påvirke dagens studenter til å ta de gode valgene.
 • Jobber aktivt mot 1.5 graders målet, og skal kutte sine utslipp med 50 % innen 2030 sammenlignet med 2018.
 • Har lagt ned målrettet arbeid for å gå fra papp til porselen, fra ren klasseromsundervisning til hybridløsninger, og fra grønt til grønnere konferanser.  

Les mer her


Medvind Eventbyrå AS

Grønt arrangement/konferanse

Medvind har vist at arrangementer uten konfetti kan skinne enda sterkere. Eventbransjen har vært preget av overflod, bruk og kast, og det er derfor inspirerende når noen satser på mindre forbruk, stømreduksjon og bærekraftig matservering.

Dette er noen av miljøtiltakene til Medvind: 

 • Jobber aktivt med å skape gode digitale møteplasser og digitale innlegg, og bruker film til historiefortelling.
 • Påvirker menyen og til bruk av lokale råvarer. 
 • Tar ansvar for at overskuddsmat på hoteller gis bort til personer som ikke har det så greit. 
 • Har redusert energibruken på belysning med 94 % ved å kun leie lavenergilys. 
 • Gjenbruker dekorasjoner og gjør minimalt med innkjøp, f.eks. ved å unngå spesialtrykk slik at alle elementer kan gjenbrukes år etter år.
 • Har produsert egne gjenbruksbokser så deltagerne enkelt blir oppfordret til å sortere effekter slik at de kan gjenbruke materiell. 

Les mer her


Osnes Nordic Group AS

Produsent av løsninger til kontor og skole

Med solcelleanlegg på hele fabrikk-taket har Osnes Nordic lykkes med å gjøre fabrikken 100% energinøytral. Bærekraft løftes også systematisk gjennom stadig bedre metoder for gjenvinning og resirkulering av materialer. De beviser at selv små bedrifter kan ha en stor positiv innvirkning på miljøet.

Dette er noen av miljøtiltakene til Osnes:

 • Jobber aktivt med produktenes livstidsyklus, holdbarhet og mulighet for gjenvinning/re-bruk, og med 30 års garanti (lager innredningsløsninger til kurs, konferanse, møte- og undervisningsrom, som f.eks. skrivetavler, whiteboard og glass-tavler).
 • Jobber målrettet for at alle produktene skal være karbonnøytrale innen 2030.
 • Montert eget solcelle-anlegg som dekker en flate på 950 m2 og produserer ca. 130 000 kWh/år og gjør fabrikk og produksjon 100 % energinøytral.
 • Har sterkt fokus på at at ansatte skal jobbe for gjenvinning av materialer.

Les mer her


Trasti & Trine AS

Natur- og kulturopplevelser

Reiseliv kan gjøres miljøvennlig, det har Trasti & Trine bevist. Kortreist og egendyrket mat fra egen kjøkkenhage, kombinert med opplevelser med hundesleder gir gjestene en enestående naturopplevelse – på naturens premisser.

Dette er noen av miljøtiltakene til Trasti & Trine:

 • Er Debiogodkjent og bruker økologiske produkter.
 • Høster egne råvarer gjennom hele året som benyttes i matserveringen.
 • Har bygd seg et drivhus og har en egen kjøkkehage (i arktiske strøk, som er ganske unikt), hvor de dyrker grønt som benyttes til matservering.
 • Benytter alt matavfall til fór for høns samt kompost, og gjenbruker materialer – og tenker sirkulært der det er mulig.
 • Bruker kledning på hovedhus og tun med lokalt trevirke fra lokalt sagbruk.

Les mer her


Stem på din favoritt her!

Grafisk promobilde for konkurransen Årets Miljøfyrtårn 2021

Nominasjon til Årets Miljøfyrtårn 2021

Nominasjon til Årets Miljøfyrtårn 2021

Kåringen av Årets Miljøfyrtårn 2021 er nå i gang! Vi leter etter gode kandidater blant nesten 8000 Miljøfyrtårn-virksomheter over hele landet.

FNs klimapanel har slått alarm og varslet «kode rød». Tap av naturmangfold og miljøødeleggelser i ferd med å true menneskers livsgrunnlag. Bedrifter og organisasjoner er ikke bare en del av utfordringen – men også en helt sentral del av løsningen. Derfor blir årets konkurranse spesielt viktig: for å rette blikket mot ansvarlige og fremtidsrettede virksomheter, som inspirerer gjennom aktiv handling, og som på forbilledlig vis tar sitt klima- og miljøansvar og viser at de er en del av løsningen.

Om konkurransen

Årets Miljøfyrtårn er en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser vei mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Målet med prisen er å inspirere enda flere norske virksomheter til handling og til å øke farten på den grønne omstillingen.

Vi ønsker å motta nominasjoner fra alle typer små eller store Miljøfyrtårn-virksomheter, både innen privat og offentlig sektor, og fra ulike bransjer. Virksomhetene bør fremstå som et forbilde eller inspirasjon gjennom sitt klima- og miljøarbeid, og må kunne vise til:

 • gyldig Miljøfyrtårn-sertifikat
 • forbedringer i sin(e) klima- og miljørapport(er)
 • systematisk arbeid med å redusere sin egen miljøpåvirkning
 • resultater/tiltak som har hatt god miljøeffekt eller ført til spesielt inspirerende grønne løsninger, endringer eller bærekraftig verdiskaping – et fyrtårn som utmerker seg på miljø innen sin bransje
 • synlighet som Miljøfyrtårn (god ambassadør)

Priskategorier

Følgende priser deles ut til den beste private, statlige eller kommunale virksomheten innenfor følgende kategorier:

 • Årets Miljøfyrtårn 2021 – konsern og store virksomheter
 • Årets Miljøfyrtårn 2021 – små og mellomstore virksomheter
 • Årets inspirasjon 2021 (delvis publikumspris, se under)

NYHET: Bli med å stemme frem din favoritt!

Nytt i år er at publikum kan være med å bestemme hvem som fortjener prisen «Årets inspirasjon». 

I perioden 29. november til 3. desember vil aktuelle kandidater, som juryen* har valgt ut, bli presentert på våre sosiale medier og nettside. Publikum får mulighet til å stemme på sin favoritt, og kandidaten med flest publikumsstemmer vinner prisen «Årets inspirasjon».

Vinnerne av de to øvrige prisene kåres av juryen alene. Tredjeparts Miljøfyrtårn-sertifisører vil også, på vegne av juryen, kvalitetssjekke utvalgte kandidater, før vinnerne endelig kåres.

Prisutdeling

15. desember offentliggjøres de tre vinnerne under en digital prisutdeling, som blir tilgjengelig for alle via Facebook Live.

Vinnerne vil få et synlig bevis på at de er tildelt prisen, og kan bruke titlene i sin markedsføring. I tillegg vil de få hederlig omtale i Miljøfyrtårns digitale kanaler, samt eksponering i nasjonal markedskampanje med Miljøfyrtårn.

*Jury
Kriteriene er vedtatt av en fagjury som skal kåre vinnerne. Juryen består av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – organisasjon og samfunn i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og styremedlem Tord Dale (VIRKE).

 

Nominasjonen er stengt (frist 24. oktober)

Hvem kan nominere?
Ansatte/interne kan nominere egen virksomhet. Andre/eksterne kan også nominere en virksomhet under
forutsetning av at nominasjonsskjema fylles ut tilstrekkelig.

Kontakt post@miljofyrtarn.no om du har spørsmål.


Hva betyr prisen?

SPAREBANK1 HALLINGDAL VALDRES

Hvordan var det for dere å vinne Årets Miljøfyrtårn 2020 for organisasjoner og store virksomheter?

Profilbilde av Knut Oscar Fleten
Bankdirektør Knut Oscar Fleten

– Det har betydd mye for oss i SpareBank 1 Hallingdal Valdres å få utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn. Både fordi det er en utmerkelse som henger høyt, og fordi det motiverer oss til å fortsette arbeidet med å sette miljøet på dagsorden, både innad i konsernet, men også utad mot våre kunder. Vi tar klimautfordringene på alvor, og jobber kontinuerlig for å være best mulig forberedt på å møte disse. Vi tar konkrete grep i konsernet for å bli mest mulig klimavennlige, samtidig som vi jobber frem produkter som skal være med på å oppfordre våre kunder til å ta miljøvennlige valg.

Hva var det beste med å vinne?

– Det å bli Årets Miljøfyrtårn har vært med på å øke fokuset på oss som den grønne banken, noe vi anser som positivt. Det er fint å kunne vise til at vi er en av foregangsinstitusjonene innen bank- og finansbransjen som virkelig tar klimarisikoen på alvor.  Å bli Årets Miljøfyrtårn har vært med på å befeste denne posisjonen.

Har utmerkelsen gitt dere noen fordeler?

– Utmerkelsen har gitt oss positiv mediaoppmerksomhet og bedre synlighet, noe vi i SpareBank 1 Hallingdal Valdres selvfølgelig setter pris på. Samtidig ser vi at den kanskje mest positive fordelen med å bli kåret til Årets Miljøfyrtårn er at vi ser at det konkrete arbeidet vi gjør for å bli mer klimanøytrale bærer frukter. Det både motiverer oss og skaper en ekstra miljøbevissthet blant våre ansatte.

MODERNE BYGGFORNYELSE

Hvordan var det for dere å vinne Årets Miljøfyrtårn 2020 for små og mellomstore virksomheter?

Profilbilde av Gøril Netteberg i Moderne Byggfornyelse med arbeidsklær
Administrerende direktør Gøril Netteberg

– Det var gøy å få anerkjennelse for den jobben vi har gjort og som vi gjør i forbindelse med Miljøfyrtårn. Det var også overaskende med tanke på hvor mange bedrifter i Norge som er sertifisert.

Hva var det beste med å vinne?

– Det beste med å vinne var å dele prisen med alle kollegaene i bedriften, og få anerkjennelse for noe vi har oppnådd sammen.

Har utmerkelsen gitt dere noen fordeler?

– Det har gitt oss økt synlighet blant andre bedrifter som jobber med miljø, og vi har utvidet nettverket vårt og fått vært med på noen flere miljøprosjekter. Det har også gitt oss økt synlighet blant kunder og kollegaer i bransjen.