Side stikkor: Klimaregnskap

Kurs i klimaregnskap

Ønsker du bredere kompetanse innen klimaregnskap?

Klimaregnskap gir en oversikt over hvordan selskapet påvirker klimaet. Dette er nyttig informasjon internt og eksternt:

 • Identifiserer hvor virksomheten har sin største påvirkning
 • Gir oversikt over hvor man kan sette inn tiltak som virkelig monner
 • Kommuniserer internt og ekstern om hvordan man arbeider med klima
 • Gir grunnlag for å møte fremtidige lovkrav om bærekraftsrapportering.

Kurset arrangeres av Inki Brown fra PwC i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er rettet mot miljøfyrtårnkonsulenter. Kurset er basert på Greenhouse Gas Protocol, som er det mest brukte rammeverket innenfor klimaregnskap og det som EUs fremtidige lovkrav bygger på. I tillegg bruker vi Miljøfyrtårnportalen aktivt ved å bruke funksjonaliteten som ligger der for å regne ut klimapåvirkning.

Innhold og omfang:

 • Kurset vil gi deg en forståelse av hvordan klimaregnskap kan brukes for å gi en bedre oversikt over påvirkningen fra et selskap, og hvordan man kan bruke denne oversikten for å planlegge tiltak for å redusere utslippene.
 • Vi går grundig gjennom GHG-protokollen:
 • Direkte utslipp (Scope 1)
 • Utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2)
 • Andre utslipp fra verdikjeden (Scope 3)
 • Vi legger opp til et casebasert og interaktivt kurs hvor vi blant annet har fokus på hvor man finner datagrunnlag og hvordan man kan estimere der det er vanskelig å finne gode tall.
 • Vi bruker Miljøfyrtårnportalen aktivt i case
 • Kurset varer to arbeidsdager og gir en grundig forståelse som du kan bruke i arbeid med virksomheter

Kurssted: Zoom

Tidspunkt: Kurset går over 2 dager; 2. og 3. november, kl 09.00 – 15.00 hver dag.

Pris: 9500, – NOK per deltager.

Antall deltagere: 10-20 deltagere.

Anbefalte forkunnskaper

For å få fullt utbytte av kurset anbefales det at du er kjent med Miljøfyrtårnportalen.

Registerer deg og kjøp billett til kurset her:

Bannerbilde med miljøfyrtårnlogo og tekst