Side stikkor: Klimaregnskap

Kurs i klimaregnskap

Ønsker du bredere kompetanse innen klimaregnskap?

Klimaregnskap gir en oversikt over hvordan selskapet påvirker klimaet. Dette er nyttig informasjon internt og eksternt:

 • Identifiserer hvor virksomheten har sin største påvirkning
 • Gir oversikt over hvor man kan sette inn tiltak som virkelig monner
 • Kommuniserer internt og ekstern om hvordan man arbeider med klima
 • Gir grunnlag for å møte fremtidige lovkrav om bærekraftsrapportering.

Kurset arrangeres av Inki Brown fra PwC i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er rettet mot miljøfyrtårnkonsulenter, miljøfyrtårnansvarlige og andre som jobber med miljø i sertifiserte virksomheter. Kurset er basert på Greenhouse Gas Protocol, som er det mest brukte rammeverket innenfor klimaregnskap og det som EUs fremtidige lovkrav bygger på. I tillegg bruker vi Miljøfyrtårnportalen aktivt ved å bruke funksjonaliteten som ligger der for å regne ut klimapåvirkning.

Innhold og omfang:

 • Kurset vil gi deg en forståelse av hvordan klimaregnskap kan brukes for å gi en bedre oversikt over påvirkningen fra et selskap, og hvordan man kan bruke denne oversikten for å planlegge tiltak for å redusere utslippene.
 • Vi går grundig gjennom GHG-protokollen:
 • Direkte utslipp (Scope 1)
 • Utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2)
 • Andre utslipp fra verdikjeden (Scope 3)
 • Vi legger opp til et casebasert og interaktivt kurs hvor vi blant annet har fokus på hvor man finner datagrunnlag og hvordan man kan estimere der det er vanskelig å finne gode tall.
 • Vi bruker Miljøfyrtårnportalen aktivt i case
 • Kurset varer to arbeidsdager og gir en grundig forståelse som du kan bruke i arbeid med virksomheter

Kurssted: Zoom

Tidspunkt: Kurset går over 2 dager; 21. og 22. februar 2024, kl 09.00 – 15.00 hver dag.

Pris: 10 000, – NOK per deltager.

Antall deltagere: 10-20 deltagere.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er interaktivt, og deltakeren bør være kjent med og ha tilgang til Miljøfyrtårnportalen.

Frist for påmelding er 17.02.23.

Send oss en e-post på post@miljofyrtarn.no hvis du har spørsmål.