Kurs: Blir Miljøfyrtårn

Møtedatoer:

 • Torsdag 15.10
 • Torsdag 29.10
 • Torsdag 12.11
 • Mål: Sertifisering før jul 2020

Program:

Før kursstart:

Individuelt nettmøte med hver virksomhet for å:

 • Teste ut teknisk løsning (Livestorm)
 • Få virksomheten riktig inn i Miljøfyrtårnportalen
 • Gi en innføring hvordan å jobbe i portalen
 • Avklare hvordan virksomheten jobber med Miljøfyrtårn (hvem gjør hva og når)

Torsdag 15.10.:

 • Kl. 9.00: Nettmøte med generell info og tips om Miljøfyrtårnsertifisering og arbeid i Miljøfyrtårnportalen. Etterpå gjennomgås omtrent halvparten av systemkriteriene. Etter det er det en arbeidsøkt hvor alle jobber i portalen og eventuelt stiller spørsmål til meg.
 • Kl. 11.30: Lunsj
 • Kl. 12.00: Nettmøte hvor resten av systemkriteriene gjennomgås
 • Fram til kl. 15.00: Arbeidsøkt med mulighet til å stille spørsmål.

Torsdag 29.10.:

 • Kl. 9.00: Nettmøte om arbeidsmiljø og innkjøp Arbeidsøkt med mulighet til å stille spørsmål.
 • Kl. 11.30: Lunsj
 • Kl. 12.00: Nettmøte med temaene energi og transport
 • Fram til kl. 15.00: Arbeidsøkt med mulighet til å stille spørsmål.

Torsdag 12.11.:

 • Kl. 9.00 Nettmøte med temaene avfall, utslipp og «andre miljøaspekter» Arbeidsøkt med mulighet til å stille spørsmål.
 • Kl. 11.30: Lunsj
 • Kl. 12.00: Nettmøte om årlig rapport for 2019 og tips for sertifiseringsmøtet
 • Fram til kl. 15.00: Arbeidsøkt med mulighet til å stille spørsmål.

Pris: kr 7 500,- eks. mva.
Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost til og med 29. januar 2021. Flere fra samme virksomhet kan delta på nettmøtene uten ekstra kostnad. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir sertifisert før jul så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Det anbefales sterkt å bruke kursdagene i sin helhet til Miljøfyrtårnarbeid og å sette av tid til Miljøfyrtårnarbeid og interne møter mellom kursdagene.

Dersom virksomheten har behov for hjelp utenom det som er nevnt ovenfor, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis ved økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten).

Spørsmål?
Kontakt kursholder Helen Hartel (e-post hln.hartel@gmail.com, telefon 948 34 929). Se https://helenhartel.no/ for mer informasjon om kursholder.