Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Målgruppe: Servering og reiseliv

Møtedatoer (virksomheten deltar helst på alle, men webinar kan sees i opptak)  

 • 27. januar kl. 09:30-11:30
 • 10. februar kl. 09:30-11:30
 • 17. februar kl. 09:30-11:30
 • 3. mars kl. 09:30-11:30
 • Kurset legger opp til at virksomheten blir sertifiseringsklar i mars 2021 

Microsoft Teams benyttes som webinarprogram og konsulent bistår i opplæring av programmet ved behov. Det er ikke nødvendig for virksomheten å ha tilgang til Microsoft Teams på forhånd. 

Pris: kr 7500 per virksomhet eksmva.
Virksomheter i Kristiansand betaler kun kr 3500 (Støtte fra Business Region Kristiansand)

Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning i 3 mnd. fra første møte.  Flere representanter kan delta fra samme virksomhet uten ekstra kostnad. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp utover kursperioden kan egen prisavtale gjøres med kursholder. 

PROGRAM 

Forbehold om endringer.

27.januar kl. 09:30-11:30, webinar

 • Miljøfyrtårn, kort presentasjon
 • Presentasjon kursholder 
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen 
 • Systemkriterier og noen kriterier fra arbeidsmiljø 
 • Årsplan/årshjul 
 • Ledelsens gjennomgang 
 • Arbeidsoppgaver

 10.februar kl. 09:30-11:30, webinar 

 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene 
 • Arbeidsmiljø forts. 
 • Vernerunder og risikovurderinger 
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader 
 • Vernetiltak, BHT 
 • Arbeidsoppgaver

 17.februar kl. 09:30-11:30, webinar 

 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene 
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører 
 • Avfall 
 • Arbeidsoppgaver

 3.mars kl. 09:30-11:30, webinar

 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Transport
 • Energi
 • Årlig klima- og miljørapport
 • Forberedelser til sertifiseringsmøte

Kurset vil i tillegg inkludere bidrag fra:

 • Døgnvill restaurant v/daglig leder Tarje Haakstad: «Slik forankrer vi miljøarbeidet og reduserer matsvinn»
 • Kommunikasjonsbyrået 12YEARS v/ grunnlegger og strategisk rådgiver Petter Gulli: «Hvordan skape konkurransefortrinn av bærekraft?»

Spørsmål? Kontakt kursholder Unn Endresen på e-post unnend@ies-unn-endresen.no eller telefon 901 34 614.