Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer:

  • 10. september, kl. 09:00-11:30
  • 24. september, kl. 09:00-11:30
  • 8. oktober, kl. 09:00-11:30
  • Uke 43 (konsulent besøker virksomhet)
  • Uke 45 (tentativ sertifisering)

Pris: kr 8400 eksl. mva.
Prisen inkluderer kursavgift og rådgiving (epost/telefon), samt kaffe/te og frukt på kursdagene. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Har du spørsmål om å delta på kurs? Ta kontakt: stine@miljofyrtarn.no