Kurs. Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer

 • Kursdag 1: Onsdag 26. august kl. 09-15 (inkl lunsj og mellommåltid)
 • Kursdag 2: Onsdag  16. september kl. 09-15 (inkl lunsj og mellommåltid)

Pris

8700 eks. mva ( inkl. lunsj og mellommåltider)

Prisen inkluderer to dager på kurs og konsulentrådgivning. Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet under kurset og man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver pr. telefon/epost/kursdag.

I tillegg tilkommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 2-3 mnd. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Prisen inkluderer fysisk oppmøte for én person fra virksomheten. Dersom andre, eksempelvis noen fra ledelsen, ønsker å stille på en eller flere av kursdagene er dette fullt mulig for en liten ekstra kostnad.

Innhold

Kursdag 1: Introduksjon til miljøfyrtårn, portalen, fremdrift, systemkrav og arbeidsmiljø

 • Introduksjon
 • Intro til portalen
 • Kort om internkontrollen
 • Arbeidsmiljøloven
 • Miljøledelse
 • Innkjøp – hva er det viktig å ha fokus på
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang.

Det er satt av litt tid til å jobbe endel i portalen under kurset.  HUSK å ta med PC.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med.

Kursdag 2: Innkjøp, energi, avfall og utslipp, miljørapport og sertifisering

 • Pålogging-status siden sist
 • Miljøkriteriene – viktige temaer og fokus i miljøfyrtårn
 • Energi, avfall og transport – status og tiltak
 • Miljørapporten – et viktig verktøy
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

Det er satt av tid til å jobbe endel i portalen under kurset. HUSK å ta med PC.

Det blir gitt avsluttende arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med før sertifisering.

Vi avslutter kurset med hva det er viktig å ha fokus på frem mot sertifisering og under sertifiseringen.

Kansellering
Kursholder tar forbehold om kansellering. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed senest 30 dager før planlagt oppstart.

Angående Corona
Pga. oppblomstringen av situasjonen vi er inne i nå kan dette kurset endres til et nettbasert kurs ved behov. Smittevern tas på alvor på alle kurs som holdes på Oslo Kongressenter i regi av Leanspire. Vi følger nøye med på de råd som gis og retter oss etter dette.

Det er satt en maksgrense på 10 deltakere på kurset for å kunne opprettholde krav om minst 1 m avstand til andre deltakere og for å redusere faren for smitte. Det vil være et krav om gode rutiner for spriting av hender før vi går inn og ut av lokalene.

Mat vil serveres i henhold til vedtak fra Helsedirektoratet.

Ingen deltakere med luftveissymptomer når kurset avholdes får lov til å delta på kurset. De vil da kunne melde seg på et senere kurs uten ekstra kostnad.  Dette gjelder også om det forekommer noen mistanke om å være smittet.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Hege Sletnes Koffeld, www.leanspire.no (e-post hege@leanspire.no telefon 41303290)