Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

 • MODUL 1: Tirsdag 31. oktober 2023, 09:00 – 11:00
 • MODUL 2: Tirsdag 21. november 2023, 09:00 – 11:00
 • MODUL 3: Tirsdag 12. desember 2023, 09:00 – 11:00
 • MODUL 4: Tirsdag 9. Januar 2024, 09:00 – 11:00

KURSPRIS: 10.500,- + mva for hver virksomhet.

Hver virksomhet kan ha inntil 3 deltakere på kurset uten ekstra kostnad. I tillegg kommer kostnad til registrering og årlige avgifter til Miljøfyrårnstiftelsen, og kostnad til sertifisør.

PÅMELDINGFRIST: Ordinær påmeldingsfrist er tirsdag den 24. oktober 2023. Om kurset ikke er fulltegnet går det an å forespørre om plass fram til oppstart den 31. oktober.

RESULTATMÅL:

Deltakernes virksomheter skal i rimelig tid etter kurset være klar for Miljøfyrtårnsertifisering, og ha nødvendige kunnskaper for å drive miljø- og bærekraftsarbeidet videre i egen virksomhet. Målet vil være at virksomhetene er sertifiseringsklare i løpet av januar-februar 2024.

LÆRINGSMÅL:

Etter end kurs skal deltakeren ha kunnskap om:

 • Hvorfor er det viktig å sette miljø- og bærekraftsarbeid i system?
 • Hvorfor og hvordan sikre god forankring av miljø- og bærekraftsarbeidet
 • Hvordan utvikle et godt styringsystem for miljø- og bærekraftsarbeidet og integrere dette i virksomhetens policy, mål, strategier, operative rutiner og tiltak.
 • Hvordan utvikle gode rutiner for datainnsamling, rapportering og offentliggjøring av miljø- og bærekraftsarbeidet.
 • Hvordan effektivt oppfylle kriteriene til Miljøfyrtårn sertifiseringen.
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårnportalen og styringsverktøyene
 • Hvordan forberede virksomheten for selve sertifiseringsmøtet

FORMAT

 • 4 Webinarer á 2 timer via ZOOM. Mellom hver modul vil det bli utdelt oppgaver som virksomheten skal arbeide med for å møte kriteriene til en Miljøfyrtårnsertifisering.
 • Kursportal med kursmateriale og chat for spørmål og svar
 • Individuell veiledning for hver enkelt virksomhet
 • Mulighet for svar på spørmpål via telefon og e-post

Program og fremdrift

MODUL 1: INNLEDNING OG FORANKRING ⏬
 • Hvorfor er arbeid med miljø og bærekraft viktig, og hvorfor er det viktig å sette dette i system.
 • Prinsipper for god Miljøledelse
 • Oversikt over prosess og kriterier fram til Miljøfyrtårnsertifisering
 • Introduksjon til Miljøfyrtårnportalen og arbeid med miljøkartlegging
 • Forankring av Miljøarbeidet
 • Vesentlighetsanalysen
MODUL 2 – STYRING og UTVIKLING AV EN GOD STYRINGSPROSESS ⏬
 • Utvikling av miljøpolicy og fokusområder for miljø- og bærekraftsarbeidet.
 • Sette ambisjonsnivå og utvikle mål, delmål og strategier, og bruk av styringsverktøy for å sette mål.
 • Utvikle tiltak for å nå målene, og bruk av styringsverktøy for tiltak
 • Bruk av indikatorer og rutiner for datainnsamling.
 • Transparens, rapportering og offentliggjøring.
MODUL 3 – TEMAKRITERIER OG ARBEID MED MILJØOMRÅDENE ⏬
 • Kriterier for arbeidsmiljø, og hvordan evaluere og sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø.
 • Sirkulær økonomi og kriterier for innkjøp, avfall og ombruk
 • Klima, klimaregnskap og kriterier for transport og energi
 • Biologisk mangfold og kriterier for naturmangfold og arealbruk
 • Håndtering av bransjekriterier
MODUL 4 – FORBEREDELSE TIL SERIFISERING OG KONTINUERLIG FORBEDRING ⏬
 • Oppsummering og kort repitisjon av modul 1-3
 • Dokumentasjonskrav og utvikling av nødvendig dokumentasjon
 • Hvordan integrere dokumentasjonskrav i bedriftens eksisterende styringsverktøy
 • Hvordan sikre kontinuerlig forbedring
 • Internrevisjon, kvalitetssikring og forberedelse til sertifiseringsmøtet
 • Feiring av Miljøfyrtårnsertifisering
 • Hvordan arbeide med bedriftskultur for miljø- og bærekaft

MER OM INDIVIDUELL VEILEDNING

 • Inkludert i kursprisen er det beregent ca 4 timer med individuell veiledning for hver enkelt virksomhet. Noen virksomheter kan ha bruk for betydelig mer individuell veiledning, og da avtales dette separat hvis behov oppstår.
 • 2 av de individuelle veiledningstimene er avsatt til obligatoriske arbeidsmøter med virksomheten der både miljøfyrtårnansvarlig og ansvarlig leder må delta.
  • A) Det første er et oppstartsmøte for å sikre korrekte sertifiseringskriterier, forståelse for arbeidets omfang, og sikre tydelig forankring hos ledelsen. Dette avtales så snart virksomheten er påmeldt kurset, og kan gjerne gjennomføres før kursstart.
  • B) Det andre er et kvalitetsikringsmøte for gjennomgang av virksomhetens arbeid i forkant av sertifseringsmøte med sertifisør. Dette er for å sikre at virksomheten faktisk er sertifiseringklar.

FORBEHOLD OM KANSELLERING

Ved for få deltakere kan kurset bli kansellert. Det trengs minimum 3 deltagende bedrifter for at kurset skal gjennomføres. Virksomheter som allerede har meldt seg på kurset vil i tilfelle kansellering få tilbud om individuell prosess til 20% rabatt på ordinær pris. Ordinær pris avhenger av virksomhetens størrelse, og behovet for veiledning og hjelp under veis. 

MAX ANTALL VIRKSOMHETER

For å sikre god gjennomføring og nødvendig oppmerksomhet for hver virksomhet er det max 12 virksomheter som kan få plass på kurset. Så hvis datoer og opplegg passer dere, så er det bare å melde seg på her. (lenke til påmelding)

Profilbilde av kursholder Magne Beddari

Kursholder

TOVE M. DYBLIE
 • Tove Dyblie har en international MBA fra NHH og en MSc i bærekraftig utvikling fra University of Exeter, og hun har arbeidet med miljø og bærekraft de siste i 15 årene.

 • Tove har vært ansvarlig for kvalitetssystem og miljøledelse av Skanskas boligutvikling i Norge, og metodeutvikling og rapportering for klimagassregnskap etter GHG protokollen for Skanska’s boligutvikling på nordisk nivå. (Norge, Sverige, Danmark og Finnland)

 • Tove har også lang erfaring fra offentlig sektor og inn mot forskning, blant annet som prosjektansvarlig for Oslo i det Nasjonale prosjektet Framtidens byer, tilrettelegging og rapportering i forbindelse med at Oslo fikk status som «Innovation City» i C-40, utarbeidelse av kapitler for grønn innovasjon og grønne arbeidsplasser i forbindelse med Oslo’s søkand om å bli Europeisk Miljøhovedstad, og representant for Oslo inn mot flere store EU-prosjekter og Eurocities arbeidsgruppe for «Greening the local economy». Tove har også rådgitt inn mot utviklingen av UN Global Compact Cities program i samarbeid med RMIT i Australia, og utviklet bagrunnsrapporter og utkast til strategi for bygningsintrert grønn infrastruktur (grønne tak og vegger) for Oslo.

 • De siste 4 årene har Tove vært selvstendig næringsdrivende og har i tillegg til å være Miljøfyrtårnkonsulent hatt fokus på naturbaserte løsninger, bærekraftig entreprenørskap, systemendring, og innovasjon med sirkulær økonomi. I denne perioden har Tove hatt flere internasjonale oppdrag på EU nivå i tillegg til arbeid i Norge.

SPØRSMÅL?

Kontakt Tove M. Dyblie på

e-post: tmd@greentransformation.no

Mobil: +47 90910890

Nettside: www.greentransformation.no