Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle moduler, men de kan sees i opptak:

 • Modul 1: Torsdag 10 august kl 1430-1600
 • Modul 2: Onsdag 23 august kl 1430-1600
 • Modul 3: Fredag 8 september  kl 1430-1600
 • Modul 4: Onsdag 20 september  kl 1430-1600

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid. Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset.

Erfaringsmessig vil noen virksomheter ha behov for individuell veiledning i tillegg. Dette avtales med kursholder. Pris pr veiledningstime kr 1150,- Dette kan være aktuelt hvis dere har bransjekriterier som krever mye veiledning ut over det vi rekker på disse fire webinarene. Dersom dere har god kontroll på eget HMS og kvalitetsarbeid ved oppstart vil behov for slik ekstra veiledning være mindre.

Pris: kr 10500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og ut september 2023.

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. 

Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?

Alle bransjer er velkommen til å søke kurset! Det passer for alle små og mellomstore bedrifter.

Det anbefales å ha et fungerende HMS system på plass ved oppstart. Dersom det er behov for forbedring her så kan det avtales individuell veiledning i forhold til dette.

Program og fremdrift

FØR/ETTER OPPSTART ⏬

Kursholder tar kontakt via telefon eller e-post for å gi innledende info om kurset.

Webinar 1 ⏬ Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter

Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter:

 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen og ordningen i forhold til ISO 9001 og 14001 og Internkontrollforskriften.
 • Presentasjon av prosessen, fremdrift og arbeidsmetode
 • Kartlegging vesentlige miljøaspekter-hva betyr «vesentlig» og «miljøaspekter» egentlig?
 • Hjelpeverktøy til Miljøfyrtårn- vi ser på Styringsverktøyene.
 • Arbeidsoppgaver knyttet til styringsverktøyene.
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Forankring i virksomheten – suksessfaktorer
 • Arbeidsoppgaver til neste gang
 • Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp i forkant av kurset
Webinar 2 ⏬ Plan, mål, delmål og tiltak

Plan, mål, delmål og tiltak:

 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Virksomhetens miljøpolitikk
 • Miljømål og delmål. Vi ser på hvordan man lager konkrete mål i forhold til det som er viktig for virksomheten. Vi ser på mål i forhold til «SMART» modellen.
 • Handlingsplan forbedring og prioriterte tiltak
 • Fordeling av oppgaver og ansvar
 • Arbeidsoppgaver knyttet til plan, mål og tiltak
Webinar 3 ⏬ Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp

Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp:

 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Styrende dokumenter og rutiner
 • Lovbestemte krav og bestemmelser- Vi ser på blant annet Internkontrollforskriften og ser på hvordan forskrifter som alle skal følge uansett kan komme til anvendelse i arbeidet fram mot en Miljøfyrtårnsertifisering.
 • Vi ser på hvordan vi kan bruke arbeidstilsynet.no og noa.stami.no som nyttige informasjonskilder.
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Reise- og transport rutiner
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp
Webinar 4 ⏬ Innrapportering, evaluering og sertifisering

Innrapportering, evaluering og sertifisering:

 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Kontroll av miljøstyringssystemet
 • «Ledelsens gjennomgang» vi ser på dette både i forhold til Miljøfyrtårn og hvordan dette er lagt opp i de relevante ISO standardene og Internkontrollforskriften §5-8.
 • Ekstern kommunikasjon, rapportering og dialog
 • Innrapportering av «den årlige innrapportering» og forberedelse til selve sertifiseringsmøtet.
Profilbilde av kursholder Magne Beddari

Kursholder

Steinar Forshei
900 41 731 // sf@forsheiconsulting.no

Steinar Forshei er en erfaren kursholder og er både konsulent og sertifisør for konsern.

Han er også sertifisert revisjonsleder kvalitet i forhold til ISO 9001.

Han er leder for www.bhtbergen.no og er her instruktør i forbindelse med lovpålagt opplæring av verneombud, AMU medlemmer og daglige ledere.

Han underviser også for bil og bygningsbransjen i forhold til den lovpålagte opplæringen for de som benytter isocyanatholdige produkter.

Ved spørsmål send mail: sf@forsheiconsulting.no