Arendalsuka 2024 fra 12. til 16. august:

Møt Miljøfyrtårn!

Arendalsuka. Foto: Mona Hauglid

Foto: Arendalsuka 2023/Mona Hauglid.

Verden står på et vippepunkt og vi står ovenfor mange vanskelige valg fordi det er mange hensyn å ta. Sammen med gode partnere arrangerer Miljøfyrtårn seminarer om ulike dilemmaer knyttet til bærekraftig utvikling. 

Her treffer du oss: 

Rapportering på bærekraft: Forventninger til små og mellomstore bedrifter

Tid: Tirsdag 13. august kl. 11
Sted: Det lille hotell i toppetasjen

Store selskaper rigger seg for omfattende rapportering på bærekraft. Men hva med de små? Nye regelverk stiller høye forventninger til at store selskaper skal være åpne om hvordan de påvirker miljø, mennesker og samfunn.  Hvordan påvirker det forventningene til små og mellomstore bedrifter?  

I samarbeid med Sparebanken Sør tar vi tempen på bærekraftsrapportering. Hva forventer banken og bedriftskundene av SMBer? Hvordan jobber EU med å gjøre det enklere for SMBer å svare ut forventninger til bærekraft?  

Bærekraftsdilemmas!

Tid: Tirsdag 13. august kl. 15
Sted: Det lille hotell i toppetasjen

Velkommen til lettbeinte og tungt faglige samtaler om aktuelle dilemmaer innen bærekraft. Vi lover latter, noe selvinnsikt og ny kunnskap.  

Med blant andre Dag Terje Solvang, generalsekretær i DNT og Liv Monica Subholt, styreleder Morrow Batteries. Arrangert i samarbeid med Virke. 

Sommervibber og møteplass for nettverket 

Tid: Tirsdag 13. august kl. 18-20
Sted: Høyer hjørnet Torvgaten og Østre gate

Sammen med andre organisasjoner inviterer vi nettverket til mingle-kveld.  

Dilemma og løsninger for en bærekraftig IT-bransje 

Tid: Onsdag 14. august kl. 10
Sted: UiA-teltet 

Digitalisering er ofte svaret når spørsmålet handler om løsninger for klima- og naturkrisen. Men IT-bransjen står selv for enorme klimagassutslipp (samlet sett mer enn all flytrafikk!) og naturødeleggelser.  

Universitetet i Agder (UiA) og Miljøfyrtårn inviterer aktører fra bransjen og offentlig sektor til samtale om hvordan IT-bransjen kan drive bærekraftig selv, og hvordan den kan bidra til å skape et bærekraftig samfunn. 

Oversikten blir oppdatert fortløpende med flere paneldeltakere. Seminarene streamesMiljøfyrtårns facebookside.