5. mars 2019

Ventilasjonsanlegg

Tiltak:

  • Kontroller at varmegjenvinner på ventilasjonsanlegget fungerer som den skal og har ønsket gjennvinningsgrad. Trykkfallet bør ikke være for stort, da det kan indikere tette filtre. SFP-faktoren bør heller ikke være for høy.
  • Vurder roterende varmegjennvinner, som har høyere virkningsgrad.
  • Kontroller at driftstider er innstilt etter virkelig behov (klokkeslett av/på), og at anlegget ikke driftes utenom arbeidstid eller ferier.
  • Bruk et korttidsur («eggkoker») for drift utenom normaltid (f.eks. ved overtid, møter, utleie på kveld).
  • Sjekk at anleggets automatikk, spjeld og øvrige funksjoner fungerer.
  • Vurder behovstyring ved CO2-/temperaturfølere, med tilhørende hastighetsregulering etter behov ( VAV eller liknende).