11. mars 2019

Tjenestereiser

Tiltak:

  • Velg kollektivtransport fremfor fly, bil og taxi.
  • Tilrettelegg for samkjøring på tjenestereiser.
  • Gi støtte til kollektive månedskort eller klippekort for ansatte.
  • Kjøp inn sykler/elsykler til virksomheten som de ansatte kan låne og/eller gi støtte til vedlikehold av private sykler så ansatte kan bruke sykkel på tjenestereiser.

 

Fakta/informasjon: 

Transport står for 30% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt, eventuelt samkjøre, på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer lokal luftkvalitet og reduserer støy.

 

Les mer: 

Informasjon om elektriske sykler fra Transportøkonomisk institutt