11. mars 2019

Tjenestereiser

Tiltak

  • Vurder kollektivtransport fremfor fly, bil og taxi
  • Tilrettelegg for samkjøring på tjenestereiser
  • Ha kollektive månedskort eller klippekort tilgjengelig for ansatte
  • Vurder innkjøp av sykler/elsykler til virksomheten som de ansatte kan bruke i tjenestesammenheng

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt, eventuelt samkjøre, på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer lokal luftkvalitet og reduserer støy.

 

Les mer

Informasjon om elektriske sykler fra Transportøkonomisk institutt