8. mars 2019

Tilby matrestene med hjem

Tiltak:

  • Tilby gjestene uoppfordret å ta med matrester hjem. Bruk emballasje av biologisk nedbrytbart materiale.
  • Marker tydelig på menyen og evt. andre steder (inngangsdør, nettsider, sosiale medier etc.) at gjestene kan ta med eventuelle rester hjem.
  • Oppfordre kunden til å ta med egen engangsboks til restemat.

 

Fakta/informasjon:

I følge Matvett kastes det i Norge årlig 385 000 tonn mat som burde vært spist, og dette er et miljøproblem i hele verden. Reduksjon av matsvinn er ønskelig av både miljømessige, økonomiske og etiske grunner. Tydelig beskjed til kundene om at de kan ta med matrestene hjem reduserer barrieren for at folk gjør det, siden det ikke er så vanlig å spørre om ennå.