5. mars 2019

Teknisk isolering

Tiltak:

  • Kontroller at alle varme overflater er isolert. Det gjelder rør, flenser, pumper, beholdere, ventiler osv.
  • Sørg for grundig kontroll og etterisolering om nødvendig.

 

Fakta/informasjon: 

Isolering av kalde rør er et energisparende tiltak, og dermed positivt både økonomisk og miljømessig, i tillegg til at god isolasjon forebygger skader på rørene.

 

Les mer: