16. september 2020

Synkeferdige båter

Tiltak:

Etablere en egen rutine for å hindre at båter synker ved kai. Rutinen bør omfatte systematiske sjekkrunder i havna og særlig småbåthavna der dårlig vedlikeholde båter bør sjekkes ekstra grundig. Havna bør i avtaler vedrørende småbåthavner sikre at havna har rett til å landsette båter som utgjør en miljørisiko.

 

Takk til InErgeo for tipset!