14. mars 2019

Stoffposer

Tiltak: 

  • Bruk stoffposer framfor engangsplastposer for levering av rent tøy til kunden. Stoffposene kan med fordel brukes til å sende skittent tøy tilbake til vaskeriet.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. Å bruke tøyposer til å levere rent tøy og å motta skittent tøy er en enkel måte å redusere forbruket av engangsplast.