5. mars 2019

Snøsmelteanlegg

Tiltak:

  • Sørg for at snøsmelteanlegget er behovstyrt på en god måte.

 

Fakta/informasjon: 

Høyere stopptemperatur for når snøsmelteanlegget skal være i drift vil spare energi. Er det for eksempel 10 kuldegrader og snø vil normal effekt på et snøsmelteanlegg ikke være nok til å smelte snøen, men samtidig vil snøen være så tørr at det sannsynligvis ikke blir glatt. Hvis anlegget stoppes ved lave temperaturer vil man spare energi, siden man ikke bruker strøm når det ikke er behov for snøsmeltning.