16. september 2020

Sikkert arbeid nær kaikant

Tiltak:

  • Lage rutine for at alle som oppholder seg yrkesmessig på kai- og havneområder skal bruke redningsvest eller flyteplagg ved arbeid nær kaikant.
  • Sikre at det er vedlikeholdte og merkete leidere ned til laveste sjøvannsnivå, og med jevn avstand i alle havneområder.

 

Takk til InErgeo for tipset!