25. juni 2019

Ryddig lager

Tiltak:

  • Sørg for å ha et systematisk og oversiktlig lager for redskap og verktøy der alt er samlet på samme sted.
  • Sørg for at de ansatte kjenner til og følger opp systemet.

 

Fakta/informasjon:

Et ryddig og oversiktlig lager sparer tid og gir økt produktivitet, men det har også miljøgevinster i form av mindre svinn fra lageret og mindre kjøring på grunn av færre «bomturer» der man mangler nødvendig utstyr.

 

Les mer:

Kundehistorie fra Løvaas Maskin