16. september 2020

Rutine for lagring av avfall utendørs

Tiltak:

Lage en felles rutine for lagring av varer utendørs på kai- og havneområdene, som forbyr lagring av plast, isopor og andre plastbaserte produkter på en måte som gjør at dette kan blåse på havet og forårsake marin forurensing. Rutinen inkluderes i alle nye og reviderte leiekontrakter.

 

Takk til InErgeo for tipset!