20. mars 2019

Reduser kjøttforbruket

Tiltak: 

  • Ha fokus på å redusere kjøttforbruket i maten som serveres i barnehagen, og øk andelen fisk, frukt og grønt.
  • Ha fokus på at de animalske produktene som serveres er mest mulig bærekraftige.

 

Fakta/informasjon:

Vegetarmat er miljøvennlig fordi produksjon av plantebasert mat slipper ut mindre drivhusgasser, krever mindre jordbruksarealer og har lavere vannforbruk enn produksjon av animalske produkter. Jordbruksarealene øker ikke i takt med befolkningsveksten, og klimaendringene fører til at vannmangel blir et økende problem. Derfor er det viktig at mat produseres mer areal- og ressurseffektivt, og en økt andel vegetarmat i nordmenns kosthold vil være positivt for miljøet. Å spise hele dyret, for eksempel lage blodpannekaker eller lungemospasta, vil også bidra til redusert areal- og ressursbruk fordi innmat er et overskuddsprodukt i dag. Innmat er dessuten næringsrik mat. I Norge kunne vi produsert 15-20 % færre dyr og mettet like mange hvis vi hadde spist hele dyret. Fokus på å redusere kjøttforbruket i barnehagen og øke forbruket av frukt og grønt, fisk og innmat gjør også ansatte og barn mer bevisste på valg av matvarer, og gir inspirasjon til å finne nye oppskrifter.

 

Les mer: