18. mars 2022

Palmeolje

Tiltak:

Unngå bruk av palmeolje i virksomhetens produkter. Dersom palmeolje benyttes, velg sertifisert, sporbar palmeolje fra leverandører som ikke er involvert i avskoging i noe ledd. Det vil si at den er sertifisert som Identity Preserved (IP) eller Segregated etter RSPO-standardene.

 

Bakgrunn:

Produksjon av palmeolje er hovedårsaken til at regnskog ødelegges i Malaysia og Indonesia. Dette utgjør en stor trussel mot biologisk mangfold og truede arter, og det bidrar til enorme klimagassutslipp og store konflikter med lokalbefolkningen. Les mer om problemet med palmeolje på Regnskogfondets nettsider.

RSPO er en sertifiseringsordning som skal bidra til at sertifisert palmeolje ikke fører til avskoging av primærskog, og at lokalbefolkningen godtar plantasjene. Sertifiseringen har flere nivåer, men med de laveste nivåene (Mass balance eller Book&Claim (RSPO Credits)) kan man ifølge Regnskogfondet ikke være sikker på at oljen man bruker faktisk er sertifisert. Kun de to øverste nivåene (Identity Preserved (IP) eller Segregated) kan garantere dette.