12. januar 2022

Optimalisere lysanlegg

Tiltak

Ved renovering og nyinstallasjoner av belysning i fellesarealer skal de nye lysanleggene optimaliseres med tanke på lavest mulig effekt W/m2.