20. mars 2019

Opplevelsesbaserte bursdager

Tiltak: 

  • Legg til rette for opplevelsesbaserte bursdagsfeiringer i barnehagen med sunn matservering (for eksempel fruktspyd framfor kake).
  • Unngå frislipp av ballonger, plastbasert konfetti og glitter både inne og ute.

 

Fakta/informasjon: 

Opplevelsesbasert bursdagsfeiring unngår at unødvendige mengder avfall produseres i forbindelse med bursdager. Det er spesielt viktig å unngå at ballonger, plastbasert konfetti og glitter havner i naturen, fordi det fører til utslipp av mikroplast. Mikroplast er små plastpartikler som enten er tilsatt produkter eller som dannes ved slitasje på plastprodukter. Omtrent halvparten av all mikroplast som dannes i Norge havner i havet, og dette er et stort miljøproblem fordi plasten i seg selv kan spre miljø- og helseskadelige stoffer, men i tillegg binder mikroplasten til seg miljøgifter som allerede finnes i naturen. Dette er skadelig for organismene i havet som spiser plastpartikler, og partiklene føres videre i næringskjeden og kan påvirke hele økosystemer. Mikroplast er påvist i en rekke arter plankton, skjell, skalldyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr.

 

Les mer: 

Miljøfyrtårns faktaark om plast og engangsartikler