18. mars 2022

Økologiske råstoffer

Tiltak: 

Bruk mer økologiske råstoffer i produksjonen.

 

Les mer: 

Se Miljøfyrtårns faktaark om bærekraftig mat for mer bakgrunnsinformasjon.