20. mars 2019

Naturopplevelser i nærområdet

Tiltak: 

Besøk naturområdene i nærheten hyppig, og benytt disse i det miljøpedagogiske opplegget i barnehagen.

 

Fakta/informasjon:

Interesse for og kunnskap om naturen gjør at barna i større grad ser verdien i å ta vare på naturen og å gjøre miljøvennlige valg. Barna kan få mange gode naturopplevelser i nærområdet, for eksempel ved at de får leke i naturen i andre omgivelser enn i barnehagen, gå på oppdagelsestur i skogen, lage og spise mat ute og liknende. I nærnaturen kan man også gjøre lærerike aktiviteter som å lære om årstidene, lete etter insekter og småkryp, plukke spiselige vekster, plukke søppel og mye mer.

 

Les mer: