20. mars 2019

Naturopplæring

Tiltak: 

Ha fokus på å lære barna i barnehagen om dyr og planter og hvilken nytte disse har.

 

Fakta/informasjon: 

Interesse for og kunnskap om naturen gjør at barna i større grad ser verdien i å ta vare på naturen og å gjøre miljøvennlige valg, og mange barn er allerede veldig opptatt av dyr. Barna kan lære mye om dyr og planter ved å være ute i naturen, for eksempel ved å lete etter insekter og småkryp og se på dem med lupe, mate fugler om vinteren, sette opp fuglekasser, finne spiselige planter i naturen og mye annet. Det finnes også gode nettsider, apper og bøker som aktivt kan brukes for at barna skal lære om naturen.

 

Les mer: