5. april 2019

Naturhensyn

Tiltak: 

  • Informer gjester og besøkende om regler for ferdsel i naturen og hvilke hensyn man bør ta, for eksempel båndtvang, søppelhåndtering, hensyn til dyre- og planteliv, forsvarlig bålbrenning og liknende.

 

Fakta/informasjon: 

Menneskelig ferdsel i naturen må skje på en forsvarlig måte for ikke å skade naturen unødvendig, noe det kan være lurt å minne folk på ved hjelp av skilt eller plakater med hyggelige oppfordringer og forklaringer på hvorfor tiltaket er viktig. Eksempelvis kan man oppfordre til å respektere dyre- og fuglelivet i hekke- og yngletiden ved å ikke gå for nær dyrene, la dyreunger være i fred og følge båndtvangen. Man kan også opplyse om hvor det er plassert søppelbøtter og etablerte bålplasser. I noen naturområder med mange besøkende kan man også oppfordre folk til å holde seg på de etablerte stiene for å skåne plantelivet.

 

Les mer: