12. januar 2022

Nattbelysning i salgslokalet

Tiltak

Virksomheten kan vurdere å minske energiforbruket utenfor åpningstid ved å benytte «nattbelysning» i salgslokalet.