11. mars 2019

Møter og konferanser

Tiltak

  • Benytt videokonferanser, webinarer, webmøter, telefonkonferanser og liknende der det er hensiktsmessig
  • Ved eksterne fysiske møter og konferanser, velg lokaler med gode kollektivtransportforbindelser

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Å unngå unødvendige reiser og å tilrettelegge for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt i jobben kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.