16. desember 2019

Miljøvennlige kjemikalier og løsemidler

Tiltak:

Bruk digitale verktøy for å finne miljøvennlige kjemikaliealternativer, f.eks. Green Alternatives Wizard. Det finnes også verktøy for å finne miljøvennlige alternativer til løsemidler, ofte kalt Green Solvent Selection Guides. En sammenligning av ulike metoder finnes i artikkelen «Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides» (2016).

 

Les mer:

Green Chemistry

«Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides», av F. P. Byrne et al., Sustainable Chemical Prosesses 2016