11. juli 2022

Miljøvennlig vask av verkstedgulv

Tiltak:

Bruk miljøvennlige produkter og metoder ved vask og vedlikehold av verkstedgulv. Ved å bruke et vaskebyrå som vasker med gulvvaskemaskin, kan utslippene av olje- og kjemikalieholdig avløpsvann reduseres kraftig, sammenlignet med å vaske med såpe og høytrykksspyler.

 

Takk til OPUS AS for tipset!